XIROMEROPRESS TV • ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΜΑΣ

XIROMEROPRESS TV • ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΜΑΣ

Πέμπτη, Μάι 6, 2021
Αρχική ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγός για τις αγροτικές επιδοτήσεις 2021

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγός για τις αγροτικές επιδοτήσεις 2021

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγός για τις αγροτικές επιδοτήσεις 2021

Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ενιαίας ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2021 η οποία ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή 15 Απριλίου, εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσω της εν λόγω αίτησης χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων μικρών νησιών του Αιγαίου, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Σημειώνεται ότι δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή άμεσων ενισχύσεων δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ, εκτός των γεωργών των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε μικρά νησιά του Αιγαίου. Επιπλέον εκτός ενίσχυσης μένουν οι γεωργοί που είναι ενταγμένοι στο καθεστώς των Μικρών Καλλιεργητών και το συνολικό ποσό στήριξης ξεπερνά τα 1.250 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ η αίτηση για την Ενιαία Ενίσχυση 2021 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον Οργανισμό από τον ίδιο το δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
ADVERTISING

– με απευθείας χρήση της εφαρμογής κατόπιν εγγραφής στο online σύστημα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ,

– Μέσω κέντρου υποδοχής δηλώσεων που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν που δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης του, αφου εκδώσει τον μοναδικό κωδικό υποβολής.

Κατα την υποβολή του εντύπου της ενιαίας ενίσχυσης ο γεωργός που είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2020, διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της ΕΑΕ 2021σε σχέση με το έτος 2020.

Ο γεωργός που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2020, συμπληρώνει από την αρχή το σύνολο της αίτησης.

Ο γεωργός προκειμένου να υποβάλλει την ΕΑΕ 2021 θα πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω taxisnet προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητά του.Συγκεκριμένα, εάν επιθυμεί να υποβάλλει μόνος του απευθείας στο σύστημα την ΕΑΕ 2021,μεταβαίνει στην ιστοσελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφεται στο σύστημα και ακολουθεί τις οδηγίες για τη διαδικασίαενεργοποίησης λογαριασμούμε τη χρήση των προσωπικών κωδικών της εφαρμογής TAXISnet.

Γεωργοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη (2014-2020) ή έχουν υποβάλλει αίτηση στα γεωργο περιβαλλοντικά μέτρα(Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση,Διατήρηση ελαιώνα Άμφισσας, κλπ) για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό). Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet.

Στην περίπτωση που ο γεωργός έχει απωλέσει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό του ή επιθυμεί να αλλάξει κάποιο από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες που περιγράφονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα («Αίτημα μεταβολής email» ή «Αλλαγή κωδικού» αντίστοιχα).

Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω πιστοποιημένου ΚΥΔ, παράγουν μοναδικό «κωδικό υποβολής», τον οποίο παραδίδουν στο φορέα επιλογής τους.

Εάν οι γεωργοί αυτοί επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα όπως περιεγράφηκε παραπάνω (έκδοση λογαριασμού).

Για το τρέχον έτος (2021), η καταληκτική προθεσμία υποβολής θα καθοριστεί με σχετική Υπουργική Απόφαση

Επισημαίνεται ότι, όταν η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή δικαιολογητικών εγγράφων, συμβάσεων ή δηλώσεων ή της προθεσμίας για τις τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης ή η τελευταία πιθανή ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι συμπίπτει με την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις,η υποβολή ΕΑΕ μετά την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία:

α) συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση,κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα

β) συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2021 στον δικαιούχο, κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη

.Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του, σε συγκεκριμένα πεδία,με την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθμό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώματα ενίσχυσης του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη έκταση.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την καταληκτική ημερομηνία για την εν λόγω υποβολή,συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων
Σωτήρης Μπέσκος
dikaiologitika.gr