Σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Για τα αγροτεµάχια τα οποία δεν είναι ιδιόκτητα, ο µισθωτής αποδεικνύει την νοµιµότητα της χρήση τους µε ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης, ή συµβολαιογραφικά έγγραφα ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνουν τον ΑΦΜ των ιδιοκτητών, να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων και τη χρονική περίοδο της µίσθωσης και να είναι θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής των αντισυµβαλλόµενων µερών

Ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) αγροτεμαχίων και η αναγραφή στα μισθωτήρια
Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής αφορά τα µισθωτήρια για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής και οι ιδιοκτήτες επιλέγουν να µην τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά, µέσα από το Taxis Net». Να υπενθυµίσω εδώ ότι αυτό ισχύει για ποσά έως 960 ευρώ το έτος.

Πολλοί ιδιοκτήτες νοµίζοντας ότι κοροϊδεύουν το σύστηµα, αποφεύγουν να συντάσσουν ηλεκτρονικά συµφωνητικά, σπάζοντας το ίδιο χωράφι σε περισσότερα από ένα συµφωνητικά. Π.χ., έστω ιδιοκτήτης ο οποίος έχει στην κατοχή του αγρό έκτασης 30 στρεµµάτων, τον οποίο εκµισθώνει αντί του ποσού των 50 ευρώ το στρέµµα ήτοι 1.500 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης αυτό είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει το συµφωνητικό του ηλεκτρονικά, αντ’ αυτού όµως συντάσσει µε τον µισθωτή δύο συµφωνητικά εκµισθώνοντας στο κάθε συµφωνητικό 15 στρέµµατα (15 Χ 50 ευρώ = 750 ευρώ < 960 ευρώ έκαστο συµφωνητικό), αποφεύγοντας την υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή.

Να θυµίσω ότι από την 01.01.14 υπήρξε καθολική υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής µισθωτηρίων για τα πάντα από µηδέν ευρώ, κάτι το οποίο ίσχυσε µόνο για το 2014. Από το 2015 υπήρξε τροποποίηση (ισχύει µέχρι σήµερα), µε βάση την οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής ειδικά τα αγροτεµάχια, το µίσθωµα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 960 ευρώ ετησίως.

Εδώ ας µου επιτραπεί να επισηµάνω το λάθος που γίνεται και που κάποια στιγµή θα δηµιουργήσει πρόβληµα (αν δεν έχει γίνει το λάθος ήδη) στους µισθωτές των αγροτεµαχίων: γίνονται ηλεκτρονικά συµφωνητικά και ο ιδιοκτήτης που το συντάσσει, δηλώνει στην εφαρµογή µηνιαίο µίσθωµα για τα χωράφια. Για παράδειγµα, έστω αγρός 10 στρεµµάτων Χ 50 ευρώ/ στρέµµα = 500 ευρώ ετήσιο µίσθωµα.

Προχωρώντας στην ηλεκτρονική υποβολή ο ιδιοκτήτης, στο πεδίο µηνιαίο µίσθωµα δηλώνει 500 ευρώ / 12 = 47,67 ευρώ / µήνα. Επειδή δεν υπάρχει όµως κανείς που να πληρώνει µίσθωµα στα χωράφια µε το µήνα, συµβαίνει το εξής συνηθισµένο λάθος: ο µισθωτής δηλώνει µίσθωµα 10 στρέµµατα επί 47,67 ευρώ = 476,67 ευρώ, διότι από συνήθεια λαµβάνει το µηνιαίο µίσθωµα και το πολλαπλασιάζει µε το σύνολο των στρεµµάτων που έχει µισθωµένα, χάνοντας έτσι µέρος της δαπάνης των ενοικίων του. Η αποφυγή της ηλεκτρονικής υποβολής των µισθωτηρίων έχει ακόµη µία παράµετρο: οι ιδιοκτήτες πολλών αγροτεµαχίων έχουν αποβιώσει και οι κληρονόµοι αυτών, για ένα σωρό λόγους δεν έχουν προχωρήσει σε αποδοχή κληρονοµίας.

Υποχρεωτική δήλωση των αγροτεµαχίων στο Ε9

Είναι γνωστό ότι όλοι οι κληρονόµοι, από την ηµέρα του θανάτου του ιδιοκτήτη και µέχρι την ηµεροµηνία αποδοχής της κληρονοµιάς, είναι υποχρεωµένοι να δηλώνουν τα αγροτεµάχια στο Ε9 τους, στο ποσοστό που τους αναλογεί. Κάτι το οποίο σπανίως γίνεται για όλους του προαναφερθέντες λόγους. Θύµατα όλων αυτών των ανωτέρω είναι οι µισθωτές οι οποίοι καλλιεργούν τα αγροτεµάχια αυτά χρόνια, γνώριζαν τον αποβιώσαντα και τηρούνταν µία συµφωνία κυρίων. Και ξαφνικά βρίσκονται επί ξύλου κρεµάµενοι κινδυνεύοντας να απολέσουν δικαιώµατα, εξαιτίας του ότι δεν βρίσκουν άλλα χωράφια να καλλιεργήσουν, ενώ τα προαναφερόµενα αγροτεµάχια τα καλλιεργούν µεν, αλλά δεν µπορούν να τα δηλώσουν στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ γιατί δεν υπάρχουν µισθωτήρια … Ένας κακός χαµός.

Τους τελευταίους µήνες δόθηκε η δυνατότητα να υποβληθούν ηλεκτρονικά, όλα τα συµφωνητικά παλαιότερων ετών χωρίς πρόστιµο, ενώ η δυνατότητα αυτή υπάρχει ακόµη και για τα µισθωτήρια αγροτεµαχίων, άσχετα αν υπάρχει ή όχι υποχρέωση.

Aγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ και καταστάσεις ΜΥΦ

Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος πρέπει να προσκοµίσουν άµεσα όλα τα τιµολόγιά τους του 2020 στο λογιστή τους, για να µπορέσει να ετοιµάσει και να υποβάλλει την ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση έτους 2020.

Η προθεσµία τελειώνει σύντοµα κι όταν τα περιθώρια στενεύουν, έρχονται τα πρόστιµα.

(Πηγή – agronews.gr)

Από xiromeropress

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *