Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2021
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Παρεμβάσεις σε δρόμους Δημοτικών Διαμερισμάτων από το Δήμο Αγρινίου.

Παρεμβάσεις σε δρόμους Δημοτικών Διαμερισμάτων από το Δήμο Αγρινίου.

20161109_114805_n
Συγκεκριμένα, το έργο συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, προβλέπει την κατασκευή έργων στη Ματαράγκα (Παλαιοπλάτανος) της Δ.Ε. Αρακύνθου, στις Τ.Κ. Ποταμούλας και Γαβαλούς της Δ.Ε. Μακρυνείας, στην Τ.Κ. Παναιτωλίου και Ν. Αβώρανης της Δ.Ε. Θεστιέων, καθώς και στις Τ.Κ. Λεπενούς και Στράτου της Δ.Ε. Στράτου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2016», προβλέπεται η βελτίωση, η συντήρηση και η ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση διαφόρων οδών καθώς και η κατασκευή τεχνικών έργων όπου κρίθηκε απαραίτητο (κιβωτοειδείς οχετοί, τοιχία αντιστήριξης κλπ.) σε διάφορα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αγρινίου.
Συγκεκριμένα:
1. Στην ΔΕ Αρακύνθου, συντήρηση τμημάτων της οδού Ματαράγκα – Παλαιοπλάτανος (συνολικό μήκος οδού περίπου 7,00 χλμ.), με κοιτόστρωση των αντίστοιχων τμημάτων – κυρίως σε στροφές – για την αντιμετώπιση νεροφαγωμάτων κατά την χειμερινή περίοδο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που καθιστούν τα σημεία αυτά δύσκολα στην προσπέλασή τους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Κατασκευή τοιχίων συνολικού μήκους 30,00 μ και συνολικού ύψους 1,50 μ, περίπου στην Χ.Θ. 5+200,00 για την αντιμετώπιση κατολίσθησης. Καθαρισμός τμημάτων της τριγωνικής τάφρου της οδού για την καλύτερη απορροή των όμβριων υδάτων.
2. Στην ΔΕ Μακρυνείας, κοιτόστρωση της οδού προς το νεκροταφείο στην ΤΚ Ποταμούλας μήκους 250,00 μ. και πλάτους 4,00μ.
3. Στην ΔΕ Μακρυνείας, ανακατασκευή των οδών πίσω και δίπλα από το πρώην Δημαρχείο Μακρυνείας, στην ΤΚ Γαβαλούς:
α) μήκους 70,00μ και πλάτους 12,00 μ, εκσκαφές, επιχώσεις, ρείθρα, κράσπεδα, πεζοδρόμια, πλακόστρωση, οδοστρωσία – ασφαλτικά, υποδομές Η/Μ (σωλήνας διέλευσης καλωδίων και χαλκός), φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων, σωλήνας αποχέτευσης κλπ.)
β) μήκους 80,00μ και πλάτους 4,00 μ (πεζόδρομος), εκσκαφές, κοιτόστρωση, πλακόστρωση, υποδομές Η/Μ (σωλήνας διέλευσης καλωδίων και χαλκός), φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων, σωλήνας αποχέτευσης κλπ.).
4. Στην ΔΕ Θεστιέων: α) Ανακατασκευή οδού στην ΤΚ Παναιτωλίου (πίσω από την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής) μήκους 145,00 μ. και πλάτους 8,00 – 10,00 μ και β) ανακατασκευή τμήματος οδού στην ΤΚ Ν. Αβώρανης (αρχή οδού προς νεκροταφείο μήκους 105,00μ και πλάτους 8,00 μ. με εκσκαφές, επιχώσεις, ρείθρα, κράσπεδα, πεζοδρόμια, οδοστρωσία – ασφαλτικά, υποδομές Η/Μ (σωλήνας διέλευσης καλωδίων και χαλκός), φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων, σωλήνας αποχέτευσης κλπ.).
5. Στην ΔΕ Στράτου, συντήρηση τμημάτων της οδού ΤΚ Λεπενούς – κόμβος ΧΥΤΑ, με ανακατασκευή τμημάτων της οδού όπου παρουσιάζει ερπυσμό ή βλάβη του οδοστρώματος, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε δύο σημεία μήκους 15,00μ και ύψους 3,00 μ και κατασκευή τεχνικού έργου (κιβωτοειδής οχετός) με καθαίρεση του παλιού σωληνωτού οχετού.
6. Στην ΔΕ Στράτου, κατασκευή φρεατίων απορροής ομβρίων και τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης στην ΤΚ Στράτου, ΔΕ Στράτου.
Σύμφωνα με την μελέτη του έργου θα γίνουν εργασίες, εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, κατασκευή πεζοδρομίων, ρείθρων, κρασπέδων, πλακοστρώσεων, κοιτόστρωσης, οδοστρωσίας – ασφαλτικών, υποδομών Η/Μ, (τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης καλωδίων, αγωγός χάλκινος) και φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων, σωλήνες αποχέτευσης κλπ.).