Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ Περιορισμοί σε τμήμα της Ε.Ο. Αμφιλοχίας-Λευκάδας λόγω εργασιών

Περιορισμοί σε τμήμα της Ε.Ο. Αμφιλοχίας-Λευκάδας λόγω εργασιών

Απόφαση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Λευκάδας, από την χ/θ 48+000 έως και την χ/θ 49+000, στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή – Αναβάθμιση Οδικής Σύνδεσης Πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα «Άκτιο – Δυτικός Άξονας» και Κατασκευή του Νέου Αγωγού Ύδρευσης Λευκάδας», έλαβε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας, Δημήτρης Γαλαζούλας.

Προβλέπει:

  1. Tην επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο τμήμα της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας, από την χ/θ 48+000 έως την χ/θ 49+000, λόγω εκτελούμενων παρεμβάσεων μικρής έκτασης στο έρεισμα της οδού (διαπλατύνσεις οδοστρώματος, τοποθέτηση σηματοδότησης κ.α.) στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή – Αναβάθμιση Οδικής Σύνδεσης Πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα «Άκτιο – Δυτικός Άξονας» και Κατασκευή του Νέου Αγωγού Ύδρευσης Λευκάδας», για τις οποίες θα απαιτηθούν μικρής έκτασης εργοταξιακές ζώνες, με παράκαμψη της κυκλοφορίας προς τα δεξιά, σύμφωνα με την ανωτέρω (4) θεωρημένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης.
  2. Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μικρής κλίμακας και θα εφαρμόζονται τμηματικά. Μετά το πέρας των εργασιών η κυκλοφορία του τμήματος θα επανέρχεται στην προτέρα κατάσταση.
  3. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά, κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 03/03/2023 έως και την Κυριακή 31/12/2023, από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας εργαζομένων και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

0Shares