Ο Δήμαρχος  Ξηρομέρου θριαμβολογούσε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ισχυρίζεται ότι ο  αγώνας ενάντια στη Π.Ο.Α.Υ.  είχε και  μια πρώτη σημαντική νίκη καθώς επέτυχε σημαντική  μείωση κατά  41% στο σύνολο των  παραγωγικών ζωνών της προτεινόμενης Π.Ο.Α.Υ. αφού ενώ προβλεπόταν να  καταλαμβάνουν 25.977,98 στρέμματα,  εν τελεί  στο Π.Δ.  περιορίζονται στα 15.263 στρέμματα …

Η αλήθεια όμως είναι ότι:

✅Μετά και την υπογραφή του Π.Δ.  οι εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών επιτυγχάνουν το απόλυτο 100%  των στόχων τους…

 Η Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου είχε πλήρη γνώση αφού  η αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε., που περιλαμβάνει τη μείωση από 41.180,37 σε 16.000 στρέμματα εστάλη στο Δημαρχείο από το Νοέμβρη του 2020

Προς επικύρωση του  ως άνω ισχυρισμού ότι η Δημοτική Αρχή γνώριζε από το Νοέμβρη 2020 την επικαιροποιημένη μελέτη με τη μείωση των στρεμμάτων που εμφανίζει  τώρα ως “μια μεγάλη πρώτη νίκη “…

 ακολουθεί αναδημοσίευση από το  ΜΥΤΙΚΑSPRESS 17-11-2020

Έφτασε στα χέρια μας η αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. της υπό ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.

Χάρτης προτεινόμενης Π.Ο.Α.Υ.: Τα σημεία χωροθέτησης των παραγωγικών ζωνών της προτεινόμενης αναθεωρημένης Π.Ο.Α.Υ., είναι ίδια ακριβώς με την αρχική. Απουσιάζει η συγκεντρωτική λογική και η οικονομία του θαλάσσιου χώρου και οι προτεινόμενες παραγωγικές ζώνες, συμπίπτουν επακριβώς με τις άναρχες και διάσπαρτες χωροθετήσεις του παρελθόντος. Χωρίς καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τον Δήμο Ξηρομέρου εκτός διαβούλευσης, η Π.Ο.Α.Υ. συμπεριλαμβάνει το παράκτιο κομμάτι του Δήμου Ξηρομέρου, που στο χωροταξικό του 2011 δεν περιλαμβανόταν για την ίδρυση Π.Ο.Α.Υ.
Έφτασε στα χέρια μας η αναθεωρημένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) της υπό ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, για την οποία μας είχε μιλήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Φορέα Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. κ. Τουραλιάς, στην συνάντηση του Αστακού την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, την οποία κανείς δεν είχε δει, ούτε εκεί μας την παρουσίασε και απλά μας παρέπεμψε στο site του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Επί τόπου μπήκαμε στο site του Υπουργείου και εκεί υπήρχε μόνο η γνωστή αρχική Σ.Μ.Π.Ε. με τα νούμερα που γνωρίζαμε και που πέρασε από γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και καμία νέα αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε.
Εμείς την άλλη μέρα την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, με προσωπικό μας e-mail (το έχουμε) προς τον Φορέα Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. και συγκεκριμένα προς τον κ. Τουραλιά, ζητάγαμε να δούμε την αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. και μέχρι σήμερα δεν μας είχε απαντήσει κανείς, αλλά τελικά την βρήκαμε την αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε., μιας και εστάλη στο Δημαρχείο και ως μέλη της Επιτροπής Αγώνα λάβαμε και εμείς γνώση.
Επειδή το Blog μας είναι αυτό που τον Μάρτιο του 2019 παρουσίασε στοιχεία της Σ.Μ.Π.Ε. (και ολόκληρη), το σχέδιο της προτεινόμενης Π.Ο.Α.Υ. και τι ακριβώς σήμαινε για την περιοχή μας , σήμερα σας παρουσιάζουμε στοιχεία από την αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε., σε σύγκριση με την προηγούμενη, επικεντρώνοντας στο επίμαχο κομμάτι της παράκτιας ζώνης του Δήμου Ξηρομέρου, που είναι αυτό για το οποίο υπάρχει μεγάλη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας.
Δεν γίνεται να μην σημειώσουμε ότι και σε αυτή την φάση της συγκεκριμένης αναθεώρησης της Σ.Μ.Π.Ε., ο Δήμος Ξηρομέρου δεν καλείται και δεν συμμετέχει στην διαβούλευση. Αγνοείται προκλητικά δηλαδή η τοπική κοινωνία, η οποία θα υποστεί τις συνέπειες του συγκεκριμένου προτεινόμενου σχεδίου.
 
Στοιχεία και συγκρίσεις της αναθεωρημένης Σ.Μ.Π.Ε. της Π.Ο.Α.Υ., σε σχέση με την αρχική:
 

1. Παραγωγικές ζώνες και έκταση τους:

Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. προέβλεπε 10 παραγωγικές ζώνες Π1 έως Π10, έκτασης 25.977,98 στρεμμάτων.

 

 

Η αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. προβλέπει πάλι 10 παραγωγικές ζώνες, με τις Π4 και Π6 τεμαχισμένες. Η νέα συνολική έκταση των παραγωγικών ζωνών είναι 16.230 στρέμματα.

 

 

2. Ζώνες υδρανάπαυσης και έκταση τους:

Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. προέβλεπε 6 ζώνες υδρανάπαυσης Y1 έως Y6, έκτασης 15.202,39 στρεμμάτων.

 

 

Η αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. προβλέπει 7 ζώνες υδρανάπαυσης. Η νέα συνολική έκταση των ζωνών υδρανάπαυσης είναι 7.501,68 στρέμματα.

 
 
3. Συνολική έκταση της προτεινόμενης Π.Ο.Α.Υ.:
 
Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. προέβλεπε:
 • Συνολική έκταση 41.180,37 στρέμματα (παραγωγικές ζώνες + υδραναπαύσεις).
 • Μισθωμένες εκτάσεις 1.842,75 στρέμματα, με υπάρχουσα θεωρητικά κατάσταση 1.080,94 στρέμματα (στην πράξη είναι πολύ παραπάνω).
 • Συνολική δυναμικότητα 54.877,31 τόνοι/έτος, με υπάρχουσα θεωρητικά κατάσταση 20.136,70 τόνοι/έτος (στην πράξη είναι πολύ παραπάνω).
Η αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. προβλέπει:
 • Συνολική έκταση 23.908,20 στρέμματα (παραγωγικές ζώνες + υδραναπαύσεις).
 • Μισθωμένες εκτάσεις 1.822,75 στρέμματα, με υπάρχουσα θεωρητικά κατάσταση 1.070,94 στρέμματα (στην πράξη είναι πολύ παραπάνω).
 • Συνολική δυναμικότητα 54.481,08 τόνοι/έτος, με υπάρχουσα θεωρητικά κατάσταση 19.836,70 τόνοι/έτος (στην πράξη είναι πολύ παραπάνω).
 
4. Σημεία χωροθέτησης παραγωγικών ζωνών:
Ενώ ως προς την έκταση των παραγωγικών ζωνών έχουμε αλλαγές στην προτεινόμενη αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. της Π.Ο.Α.Υ, τα σημεία χωροθέτησης των παραγωγικών ζωνών είναι τα ίδια ακριβώς με την αρχική. Απουσιάζει η συγκεντρωτική λογική και η οικονομία του θαλάσσιου χώρου και οι προτεινόμενες παραγωγικές ζώνες, συμπίπτουν επακριβώς με τις άναρχες και διάσπαρτες χωροθετήσεις του παρελθόντος. Χωρίς καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τον Δήμο Ξηρομέρου εκτός διαβούλευσης, η Π.Ο.Α.Υ. συμπεριλαμβάνει το παράκτιο κομμάτι του Δήμου Ξηρομέρου, που στο χωροταξικό του 2011 δεν περιλαμβανόταν για την ίδρυση Π.Ο.Α.Υ.
 
 
5. Τι συμβαίνει στην παράκτια ζώνη:
 
Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. προέβλεπε:
 • Πέντε παραγωγικές ζώνες Π5, Π6, Π7, Π9 και Π10 και δύο υδραναπαύσεις Υ5 και Υ6.
 • Συνολική έκταση των προτεινόμενων παραγωγικών ζωνών 6.744,23 στρέμματα και των προτεινόμενων υδραναπαύσεων 4.195,65 στρέμματα. Σύνολο 10.939,88 στρέμματα.
 • Μισθωμένες εκτάσεις 491,5 στρέμματα, με υπάρχουσα θεωρητικά κατάσταση 190 στρέμματα (στην πράξη είναι πολύ παραπάνω).
 • Συνολική δυναμικότητα 13.288,76 τόνοι/έτος, με υπάρχουσα θεωρητικά κατάσταση 2.404,5 τόνοι/έτος (στην πράξη είναι πολύ παραπάνω).
Η αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. προβλέπει:
 • Πέντε παραγωγικές ζώνες Π5, Π6 (2 κομμάτια), Π7, Π9 και Π10 και δύο υδραναπαύσεις Υ5 και Υ6.
 • Συνολική έκταση προτεινόμενων παραγωγικών ζωνών 4.717,16 στρέμματα και των προτεινόμενων υδραναπαύσεων 2.019,53 στρέμματα. Σύνολο 6.736,69 στρέμματα.
 • Μισθωμένες εκτάσεις 496,5 στρέμματα, με υπάρχουσα θεωρητικά κατάσταση 210 στρέμματα (στην πράξη είναι πολύ παραπάνω).
 • Συνολική δυναμικότητα 9.696,38 τόνοι/έτος, με υπάρχουσα θεωρητικά κατάσταση 2.555 τόνοι/έτος (στην πράξη είναι πολύ παραπάνω).
 
6. Ζώνη Μύτικα, Μαυρουμπουλού Π10:
Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. προέβλεπε για τον Μύτικα την παραγωγική ζώνη Π.Ο.Α.Υ. Π10, έκτασης 395,16 στρεμμάτων και καμία υδρανάπαυση.  Η νέα αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. προβλέπει πάλι την παραγωγική ζώνη Π.Ο.Α.Υ. Π10, έκτασης 76,22 στρεμμάτων και πάλι καμία υδρανάπαυση.
Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. αποτύπωνε την υφιστάμενη κατάσταση και προέβλεπε επέκταση και δημιουργία νέας μονάδας με βάση τον παρακάτω πίνακα.
 
 
Η αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και προβλέπει επέκταση μονάδας και όχι νέα με βάση τον παρακάτω πίνακα.
 
 
Στον Μύτικα στο προτεινόμενο σχέδιο της αναθεωρημένης Σ.Μ.Π.Ε., βλέπουμε μείωση κατά πολύ της έκτασης της προτεινόμενης παραγωγικής ζώνης, μείωση των προτεινόμενων μισθωμένων στρεμμάτων και της προτεινόμενης παραγωγικότητας, λόγω αφαίρεσης της νέας μονάδας. Η συγκεκριμένη προτεινόμενη ζώνη Π.Ο.Α.Υ. είναι εντός του Δυτικού όρμου Μύτικα και απέχει πολύ κοντά από τον οικισμό του Μύτικα. 
 
7. Ζώνη Καλάμου, Βαθυλιμιόνι Π9:
Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. προέβλεπε για τον Κάλαμο την παραγωγική ζώνη Π.Ο.Α.Υ. Π9, έκτασης 542,77 στρεμμάτων και καμία υδρανάπαυση.  Η νέα αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. προβλέπει πάλι την παραγωγική ζώνη Π.Ο.Α.Υ. Π9, έκτασης 542,77 στρεμμάτων και πάλι καμία υδρανάπαυση. 
Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. αποτύπωνε την υφιστάμενη κατάσταση και προέβλεπε επέκταση και δημιουργία νέας μονάδας με βάση τον παρακάτω πίνακα.
 
 
Η αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και προβλέπει επέκταση και δημιουργίας νέας μονάδας με βάση τον παρακάτω πίνακα.
 
 
Στον Κάλαμο στο προτεινόμενο σχέδιο της αναθεωρημένης Σ.Μ.Π.Ε., βλέπουμε καμία αλλαγή, στα στρέμματα της προτεινόμενης παραγωγικής ζώνης, στα προτεινόμενα μισθωμένα στρέμματα και στην προτεινόμενη παραγωγικότητα. Στην συγκεκριμένη προτεινόμενη παραγωγική ζώνη εμπλέκεται ο ΝΗΡΕΑΣ.
 
8. Ζώνη Αρχοντοχωρίου, Παλιολόγγος – Βερίνα Π7:
Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. προέβλεπε για το Αρχοντοχώρι την παραγωγική ζώνη Π.Ο.Α.Υ. Π7, έκτασης 1.065,64 στρεμμάτων και μία υδρανάπαυση την Υ6, έκτασης 940,15 στρεμμάτων.  Η νέα αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. προβλέπει πάλι την παραγωγική ζώνη Π.Ο.Α.Υ. Π7, έκτασης 1.065,64 στρεμμάτων και μία υδρανάπαυση την Υ7 (αλλαγή ονόματος), έκτασης 940,15 στρεμμάτων.
Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. αποτύπωνε την υφιστάμενη κατάσταση και προέβλεπε επέκταση μονάδων με βάση τον παρακάτω πίνακα.
 
 
Η αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και προβλέπει επέκταση μονάδων με βάση τον παρακάτω πίνακα.
 

 

Στο Αρχοντοχώρι στο προτεινόμενο σχέδιο της αναθεωρημένης Σ.Μ.Π.Ε., βλέπουμε λοιπόν καμία αλλαγή στην προτεινόμενη παραγωγική ζώνη, η οποία είναι μία ζώνη στην οποία υπάρχει χτισμένος πάνω στον αιγιαλό και στην παραλία ιχθυογεννητικός σταθμός, με μόνιμη κατασκευή από σκελετό με σκυρόδεμα και η οποία ζώνη έχει επηρεάσει πολύ σημαντικά τις κοντινές πανέμορφες και πολυσύχναστες παραλίες στα Λιμανάκια και στον Αγριλιά και αυτό το βλέπουν όλοι. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που επισκέπτονται αυτές τις παραλίες για μπάνιο ντόπιοι Αιτωλοακαρνάνες, αλλά και επισκέπτες Έλληνες και Αλλοδαποί.
Σε λίγα ελάχιστα μέτρα Βόρεια από το συγκεκριμένο σημείο, είναι χωροθετημένη η Περιοχή Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και λίγα ελάχιστα μέτρα πιο Νότια, χωροθετημένος με Φ.Ε.Κ. για κατασκευή στο άμεσο μέλλον, λιμένας θαλάσσιου τουρισμού, συνοδευτικός επένδυσης σε πεντάστερο Ξενοδοχείο που είναι στα σχέδια.
Επίσης καμία αλλαγή στην προτεινόμενη ζώνη υδρανάπαυσης, καμία αλλαγή στα προτεινόμενα μισθωμένα στρέμματα και καμία αλλαγή στην προτεινόμενη παραγωγικότητα. Στην συγκεκριμένη παραγωγική ζώνη εμπλέκεται η κα Γερουλάνου και ο κ. Μπόκας.
 
9. Ζώνη Αστακού – Καραϊσκάκη, Βουλγαρέλα – Μαυροβορός – Καμηλαύκα Π6:
Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. προέβλεπε την παραγωγική ζώνη Π.Ο.Α.Υ. Π6, έκτασης 3.600,32 στρεμμάτων και μία υδρανάπαυση την Υ5 (2 κομμάτια), έκτασης 3.255,48 στρεμμάτων.  Η νέα αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. προβλέπει πάλι την παραγωγική ζώνη Π.Ο.Α.Υ. Π6 (2 κομμάτια), έκτασης 2.068,7 στρεμμάτων και μία υδρανάπαυση την Υ6 ( αλλαγή ονόματος, 2 κομμάτια),  έκτασης 1.079,36 στρεμμάτων.
Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. αποτύπωνε την υφιστάμενη κατάσταση και προέβλεπε επέκταση και δημιουργία νέων μονάδων με βάση τον παρακάτω πίνακα.
 
 
Η αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και προβλέπει επέκταση και δημιουργία νέων μονάδων με βάση τον παρακάτω πίνακα.
 
 

Στον Αστακό – Καραϊσκάκη στο προτεινόμενο σχέδιο της αναθεωρημένης Σ.Μ.Π.Ε., βλέπουμε ότι μειώνονται μεν τα προτεινόμενα στρέμματα των παραγωγικών ζωνών και της υδρανάπαυσης, αλλά αυξάνουν τα προτεινόμενα μισθωμένα στρέμματα και η προτεινόμενη παραγωγικότητα.

Σε λίγα ελάχιστα μέτρα από το σημείο της συγκεκριμένη ζώνης, υπάρχει η πολύ όμορφη παραλία Ασπρογιάλι, για την οποία έσπασε η ζώνη στα δύο και Νότια υπάρχει το φιλέτο του Δήμου Ξηρομέρου ο Μαραθιάς, μέρος ιδανικό για τουριστική επένδυση και ανάπτυξη, με τον Δήμο Ξηρομέρου να προσκαλεί επενδυτές να έρθουν και να φτιάξουν τουριστικές υποδομές στο σημείο.
 
10. Ζώνη Αστακού, Άγιος Παντελεήμονας Π5:
Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. προέβλεπε στον όρμο του Αστακού την παραγωγική ζώνη Π.Ο.Α.Υ. Π5, έκτασης 1.140,34 στρεμμάτων και καμία υδρανάπαυση.  Η νέα αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. προβλέπει πάλι την παραγωγική ζώνη Π.Ο.Α.Υ. Π5, έκτασης 963,83 στρεμμάτων και καμία υδρανάπαυση.
Η αρχική Σ.Μ.Π.Ε. αποτύπωνε την υφιστάμενη κατάσταση και προέβλεπε επέκταση μονάδων με βάση των παρακάτω πίνακα.
 
 
Η αναθεωρημένη Σ.Μ.Π.Ε. αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και προβλέπει επέκταση μονάδων με βάση τον παρακάτω πίνακα.
 
 

Στον Αστακό στο Άγιο Παντελεήμονα στο προτεινόμενο σχέδιο της αναθεωρημένης Σ.Μ.Π.Ε., βλέπουμε ότι μειώνονται ελάχιστα τα προτεινόμενα στρέμματα της παραγωγικής ζώνης, τα προτεινόμενα μισθωμένα στρέμματα παραμένουν ίδια και η προτεινόμενη παραγωγικότητα αυξάνεται.

Δεν ξεχνάμε ότι αυτή η ζώνη είναι μέσα στον όρμο του οικισμού του Αστακού.

 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία που σας παρουσιάσαμε προέρχονται από την αρχική Σ.Μ.Π.Ε. της υπό θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας  και από την αναθεωρημένη που ήρθε στα χέρια μας (δείτε εδώ).

https://mytikaspress.blogspot.com/2020/11/blog-post_72.html?m=1

Από xiromeropress