Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2022
Αρχική ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ "ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ" - ΝΙΚΟΣ ΛΙΑΠΗΣ: Ενημέρωση απο την σημερινή συνεδρίαση της...

"ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ" – ΝΙΚΟΣ ΛΙΑΠΗΣ: Ενημέρωση απο την σημερινή συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας (7.11.2017)


Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Πολίτες σε Δράση” Νίκος Λιάπης, συμμετείχε σήμερα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ακτίου Βόνιτσας και μας ενημερώνει:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΕΡΑ 7.11.2017
Η σημερινή (07/11/2017) συζήτηση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου μας έγινε δημόσια στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο. Η δημόσια συνεδρίαση καθιερώθηκε μετά από επίμονη δική μου απαίτηση για τήρηση της νομιμότητας.
Η συζήτηση ήταν ελάχιστη, αφού τα περισσότερα θέματα αναβλήθηκαν.
Αλλά και να γινόταν, η ως τώρα εμπειρία δείχνει πως η συζήτηση είναι προσχηματική.
Για παράδειγμα, ποτέ δεν άρθηκε απευθείας ανάθεση έργου, υπηρεσίας, μετά από συζήτηση. Η πλειοψηφία δεν χαμπαριάζει από επιχειρήματα.
Υπάρχει τυπική νομιμότητα χωρίς ουσιαστική τήρηση των διαδικασιών που δίνουν δυνατότητα συμμετοχής σε όλους, δηλαδή συνεχίζεται η προχειρότητα εξέτασης των θεμάτων, το όργιο της αδιαφάνειας και των απευθείας αναθέσεων…….
Ειδικότερα, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης (όπως τα εξέθεσα γραπτά και προφορικά):
Θ1: Περί πληρωμής πληρεξούσιου δικηγόρου στην υπόθεση αγωγής (χρέους) κατά του Δήμου
Δεν αναφέρεται το ποσό αμοιβής και εξόδων του συγκεκριμένου δικηγόρου. Για πολλοστή φορά, αναφέρω πως δεν υπάρχει η απαιτούμενη ελάχιστη επάρκεια των φακέλλων των συζητούμενων θεμάτων για την ορθή κρίση επί των συζητούμενων. Δεν αίρει το πρόβλημα η τυχόν ενώπιον της επιτροπής συμπλήρωση, με την έννοια του ότι δεν δίνεται ο χρόνος για την μελέτη και συνδυαστική κρίση επί των συζητούμενων.
Επιπλέον σημειώνω πως στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως και σε αυτή, δεν ενημερωνόματε για το αποτέλεσμα των συγκεκριμμένων δικών, λες και αυτό που μας νοιάζει, είναι η ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο αλλά όχι και το αποτέλεσμα της ανάθεσης.
Στη δε συγκεκριμένη υπόθεση, δεν ήταν γνωστό ποιά ακριβώς υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος και ποιό το αποτέλεσμα της δίκης. Κανένας δεν ήξερε!
Γι’ αυτούς τους λόγους, εψήφισα λευκό.
****************
Θ2: Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Επέκταση Αρδευτικού Δρυμού» ποσού 5.000,00 €.
Θ3: Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Επέκταση Αρδευτικού θέση Φουσκίδι Θυρρείου» ποσού 7.200,00€
Θ4: Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα Παλιαμπέλων» ποσού 4.000,00€
Θ5: Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Εσωτερική οδοποιία Θυρρείου» ποσού 5.000,00€
Θ6: Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Τοιχίο αντιστήριξης Θυρρείου» ποσού 7.200,00€
Θ7: Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Εσωτερική οδοποιία Κατούνας» ποσού 5.000,00€
Θ8: Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Εσωτερική οδοποιία Αετού» ποσού 5.000,00€
Θ9: Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Εσωτερική οδοποιία Κονωπίνας « ποσού 5.000,00€
Θ10: Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Διαμόρφωση Νεκροταφείου Αγίου Νικολάου» ποσού 5.000,00€.
Όλα τα θέματα αυτά αναβλήθηκαν.
Η δικαιολογία για κάποια, όπως για το Θ6, ήταν πως η συγκεκριμένη ανάθεση ξαναέγινε αλλά παρότι ο ανάδοχος δήλωσε πως είχε τα τυπικά προσόντα να εκτελέσει το έργο, τελικά δεν το είχε. Άρα, ουσιαστικός έλεγχος της διαδικασίας της νομιμότητας της απευθείας ανάθεσης δεν υπάρχει.
Η θέση μας για τις απευθείας αναθέσεις όπως έχει εκφραστεί κατ επανάληψη στα όργανα του Δήμου αλλά και γραπτά σήμερα, έχει ως εξής:
Ο Νόμος επιτρέπει μεν την απευθείας ανάθεση δαπάνης για εκτέλεση ενσώματου ή ασώματου έργου, υπό προϋποθέσεις – δικλείδες (ανώτατου ποσού, επείγοντος). Αυτό, όμως, δεν απαλλάσσει την Δημοτική Αρχή από την εύλογη υποχρέωση να αναλύσει με πίνακες και συγκριτικά στοιχεία, ιδιαίτερα στα ενσώματα και επομένως μετρήσιμα εκτελεσθέντα, πως η τιμή (κόστος ανά μονάδα έργου) των απευθείας ανατεθειμένων, είναι περίπου η ίδια με άλλα ομοειδή που δόθηκαν μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών ή και κατώτερη και τουλάχιστον ίδιας ποιότητας.
Η απευθείας ανάθεση, πρέπει να είναι επικουρική και σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ειδάλλως, πρόκειται για δημιουργία αυλής και εξαρτώμενων από το πρόσωπο του αναθέτοντος.
Η ευχέρεια απευθείας αναθέσεων, ιδιαίτερα των μη επειγόντων δεν απαλλάσσει την Δημοτική Αρχή από την ενημέρωση για το οικονομικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαδικασίας σε σχέση με αυτό δια μειοδοτικής διαδικασίας.
Ο τεμαχισμός έργου σε μικρότερα ώστε να δίνεται με απευθείας ανάθεση, όπως αναφέρεται και στην με ΑΠ 186272/30 08 2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, που ακύρωσε την 129/2017 απόφαση της Οικομικής Επιτροπής, ενώ “οι υπό εκτέλεση εργασίες αφορούν το ίδιο αντικείμενο εργασιών στο Σύνολο της Δημοτική Ενότητας σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές και τα πρωτογενή αιτήματα”, είναι εξαιρετικά εκτεταμένη πρακτική που δεν βλέπω να κάμπτεται παρά τις ακυρωτικές αποφάσεις του ελεγκτή νομιμότητας.
Ενώ η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια ακυρώνει απευθείας αναθέσεις ως παράνομη κατάτμηση, στη σημερινή Οικονομική Επιτροπή, οκτώ απευθείας αναθέσεις. «Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου», που λέει ο λαός. Δεν παίρνουν γιατριά.
Και κάτι άλλο: η Οικονομική Επιτροπή ενημερώνεται για τα οικονομικά του Δήμου με βάση τα συζητούμενα θέματα όπως τα συντάσσει η Δημοτική Αρχή, που οφείλει να συμπεριλαμβάνει όλα τα θέματα που αφορούν την περιουσία και διαχείριση του Δήμου.
Έτσι έπρεπε να ξέρουμε ότι ο ελεγκτής νομιμότητας ακύρωσε αποφάσεις της επιτροπής μας και όχι να το μαθαίνουμε από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Είναι ουσιώδες η ενημέρωση όλων και ιδιαίτερα της μειοψηφίας.
Με βάση τα ανωτέρω, η θέση μου είναι όχι σε όλες τις απευθείας αναθέσεις.
**************
Θ11: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Καθορισμός όρων Συνοπτικού Διαγωνισμού για: «Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.
Θ12: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής του έργου «Βελτίωση Υδροδότηση Παλαίρου-Πογωνιάς-Στενό και ανάθεση στην Εταιρία «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.» για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Υδροδότηση Παλαίρου-Πογωνιάς-Στενό».
Εψήφισα ΝΑΙ και στα δύο.
**************
Θ13: Περί ψηφίσεως πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Εψήφισα Όχι, γιατί όπως έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει πιστή αντιστοίχιση και εμφάνιση των πραγματοποιούμενων δαπανών με τα λογιστικά στοιχεία του Δήμου.
Νίκος Λιάπης
Δημοτικός Σύμβουλος
***************
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).
Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 7η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.-Περί πληρωμή πληρεξούσιου δικηγόρου δικηγόρου στην υπόθεση αγωγής (χρέους) κατά του Δήμου».
2.-Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Επέκταση Αρδευτικού Δρυμού» ποσού 5.000,00 €.
3.-Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Επέκταση Αρδευτικού θέση Φουσκίδι Θυρρείου» ποσού 7.200,00€
4.-Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα Παλιαμπέλων» ποσού 4.000,00€
5.-Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Εσωτερική οδοποιία Θυρρείου» ποσού 5.000,00€
6.-Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Τοιχίο αντιστήριξης Θυρρείου» ποσού 7.200,00€
7.-Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Εσωτερική οδοποιία Κατούνας» ποσού 5.000,00€
8.-Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Εσωτερική οδοποιία Αετού» ποσού 5.000,00€
9.-Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Εσωτερική οδοποιία Κονωπίνας « ποσού 5.000,00€
10.-Περί απευθείας ανάθεσης έργου «Διαμόρφωση Νεκροταφείου Αγίου Νικολάου» ποσού 5.000,00€
11-Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Καθορισμός όρων Συνοπτικού Διαγωνισμού για: «Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.
12.-Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής του έργου «Βελτίωση Υδροδότηση Παλαίρου-Πογωνιάς-Στενό και ανάθεση στην Εταιρία «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Υδροδότηση Παλαίρου-Πογωνιάς-Στενό».
13.-Περί ψηφίσεως πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ

0Shares
LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ