Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ Προς διαγωνισμό η συντήρηση επαρχιακής οδού Κατοχή-Πλατυγιάλι Γουριά-Λεσίνι και Πεντάλοφο-Στρογγυλοβούνι-Πηγάδια

Προς διαγωνισμό η συντήρηση επαρχιακής οδού Κατοχή-Πλατυγιάλι Γουριά-Λεσίνι και Πεντάλοφο-Στρογγυλοβούνι-Πηγάδια

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου:

Συντήρηση της 4ης επαρχιακής οδού  Κατοχή-Πλατυγιάλη της 38ης επαρχιακής οδού Γουριά-Λεσίνι και της 50ης επαρχιακής οδού Πεντάλοφο-Στρογγυλοβούνι-Πηγάδια, Προϋπολογισμού:5.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΚΑΤΟΧΗ-ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΓΟΥΡΙΑ –ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ- ΠΗΓΑΔΙΑ »  ,Προϋπολογισμού: 5.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ) Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 501) ως το 39ο υποέργο του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,