Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Προσλήψεις δύο αρχαιολόγων στις περιοχές Πογωνιάς και Κατούνας

Προσλήψεις δύο αρχαιολόγων στις περιοχές Πογωνιάς και Κατούνας

Προσλήψεις δύο αρχαιολόγων στις περιοχές Πογωνιάς και Κατούνας
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ», για δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

ΠΕ Αρχαιολόγων: 1 άτομο, ευρύτερη περιοχή Πογωνιάς Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Αιτ/νίας.
ΠΕ Αρχαιολόγων: 1 άτομο, ευρύτερη περιοχή Κατούνας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Αιτ/νίας.

agriniopress.gr