Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Προσλήψεις στον νομό Αιτωλοακαρνανίας

Προσλήψεις στον νομό Αιτωλοακαρνανίας


Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ΤΟΕΒ Παραβόλας
Πρόσληψη προσωπικού έξι (06) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από τον ΤΟΕΒ Παραβόλας και συγκεκριμένα:
ένα (01) άτομο Υπάλληλο Γραφείου για διάστημα έξι (06) μηνών με μηνιαίο μισθό όπως Σελίδα 3 από 3 ορίζει ο νόμος,
δύο (02) άτομα Υδρονομείς για τη διανομή του αρδευτικού ύδατος για διάστημα έξι (06) μηνών με μηνιαίο μισθό όπως ορίζει ο νόμος,
τρία (03) άτομα Εργάτες για καθαρισμό και μικροεπισκευές του αρδευτικού δικτύου με ημερομίσθιο όπως ορίζει ο νόμος και συνολική δαπάνη εξήντα (60) ημερομισθίων, σύμφωνα την εισηγητική έκθεση 46/8.1.2019 του Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Παραβόλας και τη γνωμοδότηση 7020/895/9.1.2019 της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 21.120,00 ευρώ, η οποία θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό χρήσης 2019 του ΤΟΕΒ Παραβόλας, σύμφωνα με τη βεβαίωση 47/8.1.2019 του Προέδρου του ΤΟΕΒ Παραβόλας.
Η δαπάνη μισθοδοσίας του αιτούμενου προσωπικού, ύψους 21.120,00 ευρώ, θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό χρήσης 2019 του Οργανισμού.
ΠΗΓΗ

0Shares