Πρόσκληση από την περιφέρεια για απασχόληση ατόμων με το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

0
95

%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%83%cf%87
Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο των δράσεων
Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν.
4052/12 προκήρυξε το πρόγραμμα
«ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» με στόχο την υποστήριξη
των συνανθρώπων μας που διαβιούν με ακατάλληλες συνθήκες βιώνοντας την πιο ακραία
μορφή ένδειας, απορίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το φαινόμενο της έλλειψης στέγης
αποτελεί μείζον ζήτημα της σύγχρονης κοινωνίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τριμηνιαία
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αναφέρεται ότι το έτος 2011 οι άστεγοι στην χώρα μας αυξήθηκαν κατά 25%, σε σχέση με
το έτος 2009 και ότι σήμερα ανέρχονται στις 20.000. Η αντιμετώπιση του προβλήματος,
δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, που όπως διαπιστώνουν οι ειδικοί, πολλαπλασιάζει
τις διαστάσεις του φαινομένου, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε στην παραπάνω πρόσκληση και υπέβαλε
πρόταση – αίτηση για την χρηματοδότηση ως συντονιστής εταίρος, του Σχεδίου με τίτλο
«ΣΤΕΓΑ-ΖΩ». Εταίρος στην πρόταση που υποβλήθηκε ήταν η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται, συνολικά, στους ωφελούμενους του
προγράμματος οι εξής υπηρεσίες: Α’ πυλώνας: στέγαση, σίτιση, κάλυψη ειδών πρώτης
ανάγκης, Β’ πυλώνας: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και
εργασιακή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται
μηνιαίως στους ωφελούμενους με βάση το ατομικό πλάνο επανένταξης και μέχρι την λήξη
του προγράμματος.
Βασικός στόχος του πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, είναι η πολύπλευρη στήριξη των
ωφελούμενων προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε οποιαδήποτε ιδιωτική
επιχείρηση και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η
σύναψη τριμερών συμβάσεων επιχορήγησης, μεταξύ δικαιούχου (Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας) του προγράμματος, εργοδότη και ωφελούμενου για την απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας. Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου,1 και διέπονται από τις γενικές διατάξεις
περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ο χρόνος απασχόλησης μπορεί να είναι πλήρης ή
μερικός και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 20161.
Στην σύμβαση απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας που καταρτίζεται εγγράφως και
κατατίθεται αρμοδίως αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για εργασία που σχετίζεται με την
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
Ως ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου
βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες
ασφαλιστικές εισφορές. Το ποσό αυτό καταβάλλεται πλήρως από το πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλεί ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος, μέχρι τη
Παρασκευή 14/10/2016, προκειμένου να προσλάβουν τα άτομα αυτά, ώστε να
αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.
Γνωρίζοντας και τη δική σας ευαισθησία σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, σας καλούμε
να γίνετε υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
αποδεχόμενοι να προσλάβετε με πλήρη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑ-ΖΩ»
έναν από τους ωφελούμενους του προγράμματος σύμφωνα με τους προαναφερόμενους
όρους. Δεσμευόμαστε να προβάλλουμε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας τις επιχειρήσεις όλων όσων στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας.
O
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here