ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Βόνιτσα  6-3-2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                     Αρ.Πρωτ.:    1593                                    

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                                                      

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση    σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Αναγκαστικού  Συνδέσμου Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας»

Σας καλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση* του Διοικητικού Συμβουλίου Αναγκαστικού  Συνδέσμου Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας  που θα γίνει στην Βόνιτσα στο δημοτικό κατάστημα   , την  6η  Μαρτιου     2023  , ημέρα Δευτέρα      και ώρα 16 :00   για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης για  λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1-  Περί αιτήματος δήμου Μεσολογγίου για μεταφορά 12000 τόνων ΑΣΑ  στο Χυτα Παλαιρου σύμφωνα με το ΦΕΚ Β  1188/3-3-23.

*Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω επίκλησης του δημάρχου Μεσολογγίου λόγων δημόσιας υγείας

Από xiromeropress