Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΝΕΑ Σε δέκα μέρες η εξόφληση του τσεκ και αμέσως μετά ακολουθεί η...

Σε δέκα μέρες η εξόφληση του τσεκ και αμέσως μετά ακολουθεί η εξισωτική

Σε δέκα μέρες η εξόφληση του τσεκ και αμέσως μετά ακολουθεί η εξισωτική
Μήνας ενίσχυσης της ρευστότητας ο ∆εκέµβριος για τον αγροτικό κόσµο. Η αρχή έγινε από την πρωτοµηνιά κιόλας µε τις προκαταβολές των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων του 2020, συνολικού ποσού περί τα 115 εκατ. ευρώ και µάλιστα σε ποσοστό 80%, ενώ οι πληροφορίες θέλουν τα επιτελεία της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού να «εργάζονται» για την εξόφληση του τσεκ µεσοβδόµαδα από 16 έως και 18 του µήνα.

Στόχος να πιστωθεί και η εξισωτική αποζηµίωση, ύψους 256,9 εκατ. ευρώ, που πατάει πάνω στη δισκέτα των δικαιούχων της ενιαίας, αµέσως µετά και µέχρι τις 23 ∆εκεµβρίου. Οι παραγωγοί έχουν λαµβάνειν το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, περίπου στα 390 εκατ. ευρώ, µαζί µε τα ποσά που δεν αποδόθηκαν λόγω λαθών και ευρηµάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τους ελέγχους, αλλά και το 100% του πρασινίσµατος ύψους 550 εκατ. ευρώ και την ενίσχυση των νεαρών γεωργών 36,7 εκατ. ευρώ, µαζί και όποιες µεταβιβάσεις ξέµειναν από την προκαταβολή του Οκτωβρίου. Στην πληρωµή θα συµπεριληφθούν και οι παραγωγοί, που µε τους τελευταίους υπολογισµούς θα έχουν συνολικό ποσό βασικής ενίσχυσης µεγαλύτερο των 250 ευρώ, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος ήταν 47.076 οι παραγωγοί µε δικαιούµενο ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ, που δεν πληρώθηκαν καθόλου στην πρώτη δόση.

Τις ίδιες εκείνες ηµέρες θα γίνει και η πληρωµή του Εθνικού Αποθέµατος για το 2020, ενώ ήδη πραγµατοποιήθηκε µια συµπληρωµατική χορήγηση δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα της περσινής χρονιάς.

Σηµειωτέον ότι αυτό το διάστηµα το ενδιαφέρον των παραγωγών στρέφεται και γύρω από τις ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού και την προσπάθεια να καλυφθούν περισσότερα αγροτικά προϊόντα, που αδυνατούν να απορροφηθούν από την αγορά, ως αποτέλεσµα και της συνέχισης της πανδηµίας. Προς το παρόν, πιστώθηκαν 7,2 εκατ. ευρώ σε 7.966 παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, µε τον υπουργό να διαβεβαιώνει ότι «το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα ακολουθήσει και νέα πληρωµή για όσους έµειναν εκτός της αρχικής». Μέσα στις γιορτές αναµένονται και τα 30 ευρώ στο ελαιόλαδο.

Πιστώθηκαν πρωτοµηνιά 115 εκατ. ευρώ για τα αγροπεριβαλλοντικά του 2020

Ολοκληρώθηκε την περασµένη εβδοµάδα η πληρωµή της προκαταβολής των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων, που ξεκίνησε την Τρίτη 1 ∆εκεµβρίου, όπως σας είχε ενηµερώσει η Agrenda, µε συνολικό ποσό περίπου στα 115 εκατ. ευρώ. Να σηµειωθεί ότι φέτος η προκαταβολή αφορούσε το 80% του συνολικού ποσού που έχουν λαµβάνειν οι δικαιούχοι, οι οποίοι το επόµενο διάστηµα µπορούν να προχωρήσουν σε ενστάσεις.

Οι πληρωµές αφορούν τα εξής:

Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία: Ποσό 66.296.882,58 ευρώ σε 14.853 παραγωγούς για όλες τις δράσεις και όλες τις προσκλήσεις του έτους αιτήσεων 2020. ∆υνατότητα ενστάσεων από 14 µέχρι 18 ∆εκεµβρίου.

Απονιτροποίηση: Πιστώθηκαν 34.768.874,89 ευρώ σε 4.109 δικαιούχους ενταγµένους στη δράση 10.1.4 του έτους αιτήσεων 2020. Ενστάσεις 14 ∆εκεµβρίου µέχρι 28 ∆εκεµβρίου.

Κοµφούζιο: Αφορά 1.050.598,11 ευρώ σε 1.585 δικαιούχους για την πρώτη πρόσκληση, 1.901.602,33 ευρώ σε 3.206 δικαιούχους για τη δεύτερη και 3.061.997,42 ευρώ σε 4.682 δικαιούχους για την τρίτη πρόσκληση. Ενστάσεις από 14 ως 18 ∆εκεµβρίου.

Καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες: Καταβλήθηκαν 1.463.547,61 ευρώ σε 817 ενταγµένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2020. Ενστάσεις 14 µε 18 ∆εκεµβρίου.

Αυτόχθονες φυλές ζώων: Η πληρωµή, σε ποσοστό 65% των αιτούµενων ποσών ενίσχυσης, αφορά ποσό 4.553.878,12 ευρώ σε 891 δικαιούχους. ∆υνατότητα ενστάσεων από 14 ∆εκεµβρίου µέχρι 18 ∆εκεµβρίου.

Παραδοσιακός Ελαιώνας Άµφισσας: Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 819.068,72 ευρώ και αφορά σε 1.259 δικαιούχους. Ενστάσεις από 14 έως 28 ∆εκεµβρίου.

Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας: Πιστώθηκαν 307.015,98 ευρώ σε 692 δικαιούχους. Ενστάσεις από 14 µέχρι 28 ∆εκεµβρίου.

Αµπελώνας Θήρας: Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 349.814,17 ευρώ σε 639 δικαιούχους. ∆υνατότητα ενστάσεων από 14 ∆εκεµβρίου µέχρι 28 ∆εκεµβρίου.

Παράταση εισφορών ΕΛΓΑ έως 15 ∆εκεµβρίου και συνέχεια αποζηµιώσεων λόγω Ιανού

Ακόµα µια παράταση πήρε η προθεσµία για την καταβολή της εδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ για το 2019, µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου. Εν τω µεταξύ, το ποσό των 1.610.000 ευρώ κατέβαλλε την Παρασκευή 4/12 ο ΕΛΓΑ σε 1.272 αγρότες και κτηνοτρόφους για αποζηµιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, σε συνέχεια πληρωµών προκαταβολής για τις καταστροφές που σηµειώθηκαν από τον Ιανό. Σύµφωνα µε τον φορέα, «µε το ποσό αυτό αποπληρώνεται το µεγαλύτερο µέρος των καταστροφών στην περιοχή της Μαγνησίας».
Ελένη Δούσκα
Agronews