Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Σε Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) σχεδιάζεται να μετατραπεί ο Αμβρακικός Κόλπος

Σε Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) σχεδιάζεται να μετατραπεί ο Αμβρακικός Κόλπος

ixthiokalliergies-thumb-large
Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου για τα έτη 2015-2019, αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου, θα δοθεί πολύ μεγάλη βαρύτητα στην περαιτέρω ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, μία δραστηριότητα που «ανθεί» στο Ν. Πρέβεζας και τον Αμβρακικό κόλπο, αλλά και σε όλη την Περιφέρεια και αποτελεί πηγή πλούτου.
«Σε ότι αφορά στις υδατοκαλλιέργειες, η σημερινή παραγωγή (της Περιφέρειας Ηπείρου) ανέρχεται στο 55% της εθνικής παραγωγής και στο 10% περίπου της ευρωπαϊκής παραγωγής. Οι δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου είναι πολύ μεγάλες. Απαιτείται, όμως, εκσυγχρονισμός των υποδομών, ο οποίος αναμένεται να εκκινήσει με την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), στη Σαγιάδα και στον Αμβρακικό Κόλπο», αναφέρει το επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας Ηπείρου.
Τι είναι όμως ακριβώς η ΠΟΑΥ; «Χωροταξικό εργαλείο για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, ώστε να προσελκύσει επενδύσεις και να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας», υποστηρίζουν τεχνοκράτες. Για «καταστροφή» μιλούν σωματεία και σύλλογοι, οι οποίοι μάλιστα κατηγόρησαν το Υπουργείο και το ΣΥΡΙΖΑ πως ενώ ήταν μαζί τους στην ανάσχεση της πολιτικής για τις ΠΟΑΥ, τελικώς τις αποδέχθηκαν. Χαρακτηριστική είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος τον Ιούνιο (διαβάστε ΕΔΩ), που επισημαίνει πως: «Συνεπώς, βασικός στόχος χωροθέτησης της δραστηριότητας, είναι είτε η θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ, είτε η δημιουργία ΠΑΣΜ, οι οποίες αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ», που δεν αφήνει παρερμηνείες.
Η διαχείριση των ΠΟΑΥ γίνεται από φορείς στους οποίους µετέχουν οι µισθωτές των θαλάσσιων εκτάσεων µε δυνατότητα συµµετοχής και κρατικών φορέων. Ωστόσο, σηµειώνεται ότι η χορήγηση αδειών και ο έλεγχος των µονάδων πραγµατοποιείται από τη ∆ιοίκηση, µε τον τρόπο που αυτό γίνεται µέχρι σήµερα. ∆ηλαδή, όπως ρητά αναφέρεται στο Πλαίσιο, ο φορέας διαχείρισης δεν υποκαθιστά τις Κρατικές Ελεγκτικές αρχές, αλλά τις επικουρεί.
Το περιβάλλον προστατεύεται µε την οργάνωση των χώρων όπου λειτουργούν µονάδες και δίνεται δυνατότητα ανάπτυξής τους µε αυστηρούς κανόνες χωροταξικής και περιβαλλοντικής λογικής. Επίσης ορίζονται µε γενικό τρόπο οι ευρύτερες περιοχές, εντός των οποίων θα επιτρέπεται να εγκριθούν κατάλληλες ζώνες στο µέλλον, µε σαφή καθορισµό των ορίων τους µέσω Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, ενώ επιπλέον επιβάλλεται η λειτουργία τους να διέπεται από ειδικό φορέα διαχείρισης. Η ευθύνη ελέγχου λεπτοµερώς έχει αποκεντρωθεί στις αιρετές περιφέρειες.
Προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας ΠΟΑΥ είναι:
Έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος,
Επικαιροποίηση µελετών ΠΟΑΥ
Φορέας διαχείρισης
Αποκατάσταση χερσαίου και θαλάσσιου χώρου.
Η Ήπειρος παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις υδατοκαλλιέργειες και είναι η μοναδική περιοχή που συνδυάζει ποικιλία υδάτινων μέσων, πολλά είδη εκτρεφόμενων ψαριών και πολλούς τρόπους και μεθόδους εκτροφής. Επιπλέον, το περιβάλλον της Ηπείρου και οι πηγές υδροδότησης που σχετίζονται με τις υδατοκαλλιέργειες παραμένουν σε καλή κατάσταση αν και περιστασιακά δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα ιδιαίτερα όταν μειώνεται η παροχή των πηγών ή των ποταμών. Οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν θετικά για την προοπτική του κλάδου στην Περιφέρεια είναι η ποιότητα των υδάτινων πόρων, η παράδοση και η τεχνική γνώση που έχει χρόνια τώρα συσσωρευτεί.
Στην Ήπειρο οι μονάδες κατανέμονται κυρίως σε τρεις Νομούς: Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. Η Περιφέρεια της Ηπείρου φιλοξενεί 11 από τις 75 επιχειρήσεις-μεγάλες μονάδες του κλάδου της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα (ανεξάρτητα από την συμμετοχή τους σε μεγαλύτερους ομίλους) δηλαδή ποσοστό 15%.
πηγη http://www.atpreveza.gr

0Shares