Μετά από πολλές καταγγελίες στην Περιφέρεια σχετικά με την διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα – βοοειδή), με σχετική ανακοίνωση η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, αναθέτει την παραπάνω αρμοδιότητα στους δήμους οι οποίοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή τους.

Από την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνονται τα εξής:

«Μετά από πολλά ερωτήματα και καταγγελίες στην Περιφέρεια για ανεπιτήρητα ζώα, ενημερώνονται οι πολίτες ότι βάσει του Νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ. 52 τ΄Α) άρθρο 17 η διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα – βοοειδή) είναι αρμοδιότητα των δήμων, οι οποίοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή τους».

Από xiromeropress