Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας δύο έργα που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων στους δήμους Ξηρομέρου και Ακτίου – Βόνιτσας. Πρόκειται για τα έργα «Προμήθεια μηχανολογικού Εξοπλισμού ΧΥΑ 3ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας και εξοπλισμού συμπίεσης – μεταφοράς του ΣΜΑ Αστακού» με προϋπολογισμό 1.136.545€ και «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» με προϋπολογισμό 612.125€. Δικαιούχος και των δύο έργων μετά από προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο δήμων και το Συνδέσμου Διαχείρισης του ΧΥΤΑ Παλαίρου είναι ο δήμος Ακτίου – Βόνιτσας.
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ 3ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Σ.Μ.Α. ΑΣΤΑΚΟΥ»
Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 3ης Γεωγραφικής Ενότητας (ΓΕΝ) Αιτωλ/νιας καθώς και του εξοπλισμού συμπίεσης – μεταφοράς του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αστακού. Ο όλος εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα συμπιεστή απορριμμάτων, ένα ερπυστριοφόρο εκσκαφέα, δύο ανατρεπόμενα φορτηγά (ένα μεγάλο και ένα μικρό), ένα όχημα μεταφοράς αυτοσυμπιεζόμενων κλειστών απορριμματοκιβωτίων (containers) καθώς και δύο αυτοσυμπιεζόμενα κλειστά απορριμματοκιβώτια (containers).
Παραδοτέα πράξης: Ένας συμπιεστής απορριμμάτων, ένας ερπυστριοφόρος εκσκαφέας, δύο ανατρεπόμενα φορτηγά (ένα μεγάλο και ένα μικρό), ένα όχημα μεταφοράς αυτοσυμπιεζόμενων κλειστών απορριμματοκιβωτίων (containers) καθώς και δύο αυτοσυμπιεζόμενα κλειστά απορριμματοκιβώτια (containers) έτοιμα για λειτουργία και κυκλοφορία.
«ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ»
Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Το υπόψη έργο αφορά στην κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας που θα λειτουργήσει στη θέση του παλαιού λατομείου «Αχείμαστος» 2 χλμ περίπου ΝΔ του οικισμού Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας,. Ο ΣΜΑ θα είναι ανοικτού τύπου με απ’ ευθείας φόρτωση σε απορριμματοκιβώτια με συμπίεση μέσω σταθερής πρέσας. Τα απορρίμματα από τον υπό δημοπράτηση ΣΜΑ θα μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ της 3ης Γ.Ε.Ν. Αιτ/νίας. Θα εξυπηρετεί τις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) Ανακτορίου, Παλαίρου και Μεδεώνος. Η έκταση των έργων θα είναι 1,7 στρ. Aντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής του ΣΜΑ (η προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνει με προκήρυξη για προμήθεια με τον ΕΚΠΟΤΑ / KYA 11389/23.03.1993 (ΦΕΚ 185/B’/93) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»).
Παραδοτέα πράξης: H λειτουργία του ΣΜΑ Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας αποτελεί τμήμα του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων νομού Αιτωλοακαρνανίας.Στο πιο πάνω αντικείμενο περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον τα εξής: Γενικές κατασκευές: Οδοποιία, είσοδος, ζυγιστήρια, κτίριο ελέγχου, έργα διευθέτησης ομβρίων, φρεάτια, περίφραξη, πύλη, έργα πρασίνου. Δίκτυα Υποδομής: Ηλεκτροδότηση, τηλεπικοινωνία, υδροδότηση, αποχέτευση, πυρόσβεση. Το σύνολο των εγκαταστάσεων του σταθμού μεταφόρτωσης/μεταφοράς θα βρίσκεται εντός οικοπέδου με προστατευτική περίφραξη και θα περιλαμβάνει: 1.Φυλάκιο εισόδου. 2.Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων προσωπικού. 3.Θέσεις αναμονής απορριμματοφόρων. 4.1 ειδικά διαμορφωμένη ράμπα από σκυρόδεμα. 5.Δίκτυα νερού, ρεύματος τηλεφώνου και αποχέτευσης λυμάτων. 6.Φρεάτιο ελαιοδιαχωρισμού. 7.Ασφαλτοστρωμένο δίκτυο διακίνησης απορριμματοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων. 8.πλαστική δεξαμενή συλλογής διηθημάτων 9.πρέσα συμπίεσης με χοάνη τροφοδοσίας.
agrinioculture.gr

Από xiromeropress

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *