Συμμετοχή δημοτικών παρατάξεων, φορέων, συλλόγων και πολιτών του Δήμου Ξηρομέρου, στη δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη του Προγράμματος (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.

0
57

 

Συμμετοχή δημοτικών παρατάξεων, φορέων, συλλόγων και πολιτών του Δήμου Ξηρομέρου, στη δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη του Προγράμματος (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.

Ημερομηνία 2.10.2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 
Ανακοίνωση – πρόσκληση
 
Συμμετοχή δημοτικών παρατάξεων, φορέων, συλλόγων και πολιτών του Δήμου Ξηρομέρου, στη δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.
 
Στο πλαίσιο των εργασιών για τη σύνταξη του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027, τρέχει δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία έως στις 8 Οκτωβρίου.
Καλούνται δημοτικές παρατάξεις, φορείς, σύλλογοι και πολίτες του Δήμου Ξηρομέρου, όπως και η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στη Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, έως στις 7 Οκτωβρίου στις 02:00 μ.μ., να στείλουν στο e-mail: dimosxiromeroy2019@gmail.com τις προτάσεις τους για την σχετική προαναφερόμενη διαβούλευση.
Όλες οι προτάσεις θα μπουν σε ηλεκτρονικό αρχείο και θα ανέβουν στη δημόσια διαβούλευση, με μέριμνα και ευθύνη του Δήμου Ξηρομέρου.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ