Συνάντηση εργασίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ με τους Συλλόγους της περιοχής

0
122


Σας προσκαλώ το Σάββατο 4 Ιανουαρίου στην ετήσια συνάντηση των πολιτιστικών συλλόγων που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην Βόνιτσα (ώρα 18:00), για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1.-Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων 2020 (σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ).
2.-Προγραμματισμός εκδηλώσεων και δράσεων για την τίμηση των Ηρώων του 1821 στα πλαίσια του προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021.
3.-Προτάσεις για συμμετοχή συλλόγων σε πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (μεγάλες κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις).
4.-Άλλα θέματα για συζήτηση που θα θέσουν τα Δ.Σ. των πολιτιστικών συλλόγων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ