Συνήλθε σε σώμα σήμερα το Δ. Σ.του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόνιτσας.

Πρόεδρος:         Αθήνης Σπύρος

Αντιπρόεδρος:  Κουτσούμπας Λούκινος

Γραμματέας:     Κοκοτσέλος Ιωάννης

Κοσμητορας:     Κοκόλης, Θωμάς

Υπεύθυνος   Θηροφυλακής:  Μπύρος Βελησάρης

Σύμβουλος :      Πάλμπας Παρασκευάς

Ταμίας :             Παπαβασίλης Αλέξης

Έγινε συμβούλιο και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις, θα ανακοινωθούν στο προσεχές συμβούλιο!!

Από xiromeropress