Συνεδριάζει το δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σήμερα Δευτέρα 12/07/2021 και ώρα 20:00 «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ».

0
147

Συνεδριάζει το δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σήμερα Δευτέρα 12/07/2021 και ώρα 20:00 «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ».
Βόνιτσα 8-7-2021
Αριθ. Πρωτ: 7536

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα Ταχ. Κώδικας: 300 02
Τηλέφωνο:2643360129-117-116 FAX:26430 22556

ΠΡΟΣ: 1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» την 12″ Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με την αρίθ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αντικατάσταση μελών ομάδας προστασίας ανηλίκων (ΟΠΑ) (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

2. Αντικατάσταση υπευθύνου διανομής και αποθήκης ειδών ΤΕΒΑ. (Εισηγητής κ.Βίτσας Δημήτριος)

3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση προς χρήση ενός (1) απορριμματοφόρου αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, στον Δήμο Λευκάδας. (Εισηγητής κ.Τσακάλης Κωνσταντίνος)

4. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης επαγγελματικού οχήματος, απέναντι από το κατάστημα του Φέγγαρη Μιχαήλ του Γεωργίου μέχρι το οίκημα Κουβαρά Λάμπρου. (Εισηγητής κ.Πάντας Νικόλαος )

5. Λήψη απόφασης για την κατασκευή και τοποθέτηση προτομής του οπλαρχηγού Γεωργίου Βαρνακιώτη στην Κοινότητα Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος).

6. Λήψη απόφασης για την κατασκευή και τοποθέτηση προτομής του οπλαρχηγού Θεόδωρου Γρίβα στην Κοινότητα Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος).

7. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης στον εξωτερικό χώρο του φαρμακείου της Αγγελίδου Αναστασίας. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)

8. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Δημοκρατίας 7, έμπροσθεν της οικίας της Σάλιαρη Χαρίς. (Εισηγητής κ.Πάντας Νικόλαος)

9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μέρους του κτιρίου της Κοινότητας Μοναστηρακίου, στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. (Εισηγητής κ Παντελής Αποστολάκης).

10. Λήψη απόφασης διαπιστωτικού χαρακτήρα επί της αρίθ. 110/2021 και εκτελεστής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου Βόνιτσας κατόπιν της με αρίθ.πρωτ.91913 & 87093/30-06-2021 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ». (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here