Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 18 Απριλίου

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 18 Απριλίου

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 18 Απριλίου

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 18 Απριλίου 2022 Μ. Δευτέρα και ώρα 20:00 επί των παρακάτω θεμάτων :

  1. Λήψη απόφασης για την ένταξη της πράξης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ) όταν αυτό τροποποιηθεί συνοδευόμενη από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης.(απ. 52/2022 Ο.Ε.) (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
  2. Λήψη απόφασης για την ένταξη της πράξης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ) όταν αυτό τροποποιηθεί συνοδευόμενη από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης. (απ. 64/2022 Ο.Ε) (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
  3. Χορήγηση άδειας εμπορίας ύδατος για το έτος 2022 από τις πηγές Κορπή. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
  4. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 1ου τριμήνου έτους 2022. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
  5. Καθορισμός χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα μέσω δημοπρασίας (Βόνιτσα ΣΑΛΤΙΝΗ). (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
  6. Καθορισμός χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα μέσω δημοπρασίας (Περατιά ΔΙΑΒΑΣΙΔΙΑ). (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
  7. Καθορισμός χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα μέσω δημοπρασίας (Θύρρειο ΠΑΛΙΟΝΗΣΙ). (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
  8. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, λόγω παραίτησης.(Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
  9. Αποδοχή Πιστώσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
  10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση της διεξαγωγής του 4ου Αναπτυξιακού Συνέδριου Αιτωλοακαρνανίας στη Λίμνη Τριχωνίδα, από την Παρασκευή έως την Κυριακή 20-21-22 Μαΐου 2022, με την συμμετοχή των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, Δήμων Αγρινίου, Ακτίου Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου, όλων των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νομού και εκπροσώπους της Κεντρικής Εξουσίας (Υπουργοί – Υφυπουργοί –Γενικούς Γραμματείς, Εκπροσώπους Κομμάτων, Επιστημόνων, Επιχειρηματιών),της ΚΕΔΕ και της Ε.Ν.Π.Ε., με κύριους άξονες την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, Περιβάλλον – Ανακύκλωση- Αθλητισμός- Υγεία καθώς και τη θεματική ενότητα για τη Λίμνη Τριχωνίδα. (Εισηγητής κ. Τσακάλης Κων/νος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
.

LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ