Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας!

0
92

dhmos-aktioy-bonitsas-650x450
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, μέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.- Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Βόνιτσα (από ΡΕΠΠΑ έως ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ).
2.- Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Βόνιτσα (ΚΑΠΗ).
3.- Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για χορήγηση μίας νέας παροχής για την σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης στη ΠΛΑΓΙΑ ΜΥΛΟΣ, Αρ. Παροχής 35443507.
4.- Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου στην υπόθεση αγωγής (για αμοιβή παροχής εργασίας) του Νικολάου Μασούρα του Δημητρίου κατά του Δήμου (κληροδότημα Γαβριλάκη).
5.- Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου στην υπόθεση αγωγής (για αμοιβή παροχής εργασίας ) του Νικολάου Μασούρα του Δημητρίου κατά του Δήμου (υπόθεση ειδικού τέλους λατομείου) .
6.- Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου στην υπόθεση αγωγής του Προδρομίτη Γρηγορίου του Γεωργίου κατά του Δήμου.
7.- Περί λήψης απόφασης για τη σύναψη εξώδικου ή μη συμβιβασμού με την Ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ.ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ – Β.ΚΑΠΝΙΑΣ», μετά από σχετική αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (υπόθεση αγωγής της εταιρείας κατά του Δήμου).
8.- Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κονωπίνας », ποσού 5.000,00€.
9.- Περί ανάθεσης για «Τοπογραφική μελέτη για ΟΧΘΙΑ Παλαίρου».
10.- Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για κατεπείγουσες αναθέσεις εργασιών, λόγω θεομηνίας στο Δήμο μας.
11.- Έγκριση απόφασης Δημάρχου για κατεπείγουσα ανάθεση εργασιών «Αποκατάστασης κεντρικού αντλιοστασίου και μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ Βόνιτσας».
12.- Έγκριση απόφασης Δημάρχου για κατεπείγουσα ανάθεση εργασιών «Αποκατάσταση επείγουσας βλάβης στο αντλιοστάσιο ύδρευσης Τ.Κ. Κομπωτής».
13.- Περί ψηφίσεως και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here