Φρένο στα γυρισμένα χιλιόμετρα των μεταχειρΙσμένων εισαγόμενων αυτοκινήτων βάζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα. Παράλληλα θα αποζημιώνεται πλήρως ιδιοκτήτης οχήματος που διαπιστώσει ότι αγόρασε αυτοκίνητο με πλαστά «χτυπημένους» αριθμούς πλαισίου
Ειδικότερα σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένου προερχόμενου από άλλη χώρα, επιβατηγού ιδιωτικής χρήσης οχήματος ή ελαφρού φορτηγού, απαιτούνται επιπλέον των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών και τα εξής δικαιολογητικά :
1) Βεβαίωση της αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια κυκλοφορίας, η οποία περιλαμβάνει: α) την έγκριση τύπου με βάση την οποία ταξινομήθηκε το όχημα, β) τα στοιχεία κυβισμού, εκπομπών CO2 και οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που καλύπτει το όχημα, γ) την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και δ) τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.
2) Βεβαίωση του εθνικού διανομέα της χώρας μας, για το ποιες ανακλήσεις έχουν γίνει στο όχημα, πότε και με τι διανυθέντα χιλιόμετρα, και ποιες τυχόν εκκρεμούν.
3) Βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης με το εξής περιεχόμενο: α) πότε έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι και πότε έγιναν καθώς και ποιοι εκκρεμούν, β) ποιοί ήταν επιτυχείς και ποιοί όχι και γιατί και γ) πόσα διανυθέντα χιλιόμετρα είχε το όχημα σε κάθε έλεγχο.
4) Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων των τριών πιο πάνω βεβαιώσεων, όπως επίσης και του δελτίου ΚΤΕΟ στη χώρα μας, που απαιτείται πριν την ταξινόμηση.
Οι παραπάνω βεβαιώσεις των αρχών της αλλοδαπής προσκομίζονται με επίσημη μετάφρασή τους.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποβάλλουν ανά έξι (6) μήνες αίτημα στις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού προκειμένου να τους διαβιβάζουν κατάλογο με τα νομίμως λειτουργούντα ΚΤΕΟ της χώρας τους.
Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστής βεβαίωσης του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης ή βεβαίωσης μη νομίμως λειτουργούντος ΚΤΕΟ, επιβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία ή όργανο ειδικά οριζόμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών στον εισαγωγέα του οχήματος πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματος.
Βεβαίωση αντιπροσώπου
Για τον τελωνισμό επιβατηγού ιδιωτικής χρήσης οχήματος ή ελαφρού φορτηγού, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης «τεχνικής επικαιροποίησης», η οποία εκδίδεται από τον εγχώριο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της μάρκας του οχήματος και βεβαιώνει, για το συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου: α) το μοντέλο και την έκδοση /παραλλαγή του, β) τον επιπλέον του βασικού (εξτρά) εξοπλισμό του, γ) την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία, δ) τις εκκρεμείς ή μη ανακλήσεις και ε) τις πλέον σύγχρονες καταχωρημένες πληροφορίες οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου.
Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας πάσης φύσεως οχήματος ή τη μεταβίβαση πάσης φύσεως οχήματος που εισήλθε ως μεταχειρισμένο στη χώρα, απαιτείται επιπλέον των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών και βεβαίωση του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου, που βεβαιώνει το έτος πώλησης και το γνήσιο του αριθμού πλαισίου και κινητήρα, τον κυβισμό, τον χρωματισμό και την κατηγορία του οχήματος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να καθορίζονται και λοιπά στοιχεία ως αντικείμενο της βεβαίωσης του παραπάνω εδαφίου.
Η ισχύς των παραπάνω θα ξεκινήσει μετά από την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εκκινεί η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την καταχώριση των βεβαιώσεων των αντιπροσώπων ή των κατασκευαστικών οίκων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Για την έκδοση της βεβαίωσης καταβάλλεται παράβολο ύψους είκοσι (20) ευρώ υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Από το παραπάνω παράβολο ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται για την αποζημίωση των φορέων έκδοσης των βεβαιώσεων και το υπόλοιπο αποδίδεται σε ειδικό κωδικό για εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας, ανάπτυξη και συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων, και κατασκευή κλειστών χώρων (πίστες) εκτέλεσης των ειδικών δοκιμασιών των υποψηφίων οδηγών και οδηγών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται η αποζημίωση των φορέων έκδοσης των βεβαιώσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και επιτρέπεται να μειώνεται το ύψος του παραπάνω παραβόλου.
Σε περίπτωση που σε υπάρχουσα άδεια κυκλοφορίας βεβαιωθεί από τον αντιπρόσωπο ή του κατασκευαστικό οίκο πλαστός αριθμός πλαισίου, ο εισαγωγέας αποζημιώνει εις όλον τον ιδιοκτήτη του οχήματος στην τιμή κτήσης του οχήματος, χωρίς να αποκλείονται λοιπές αξιώσεις του ιδιοκτήτη του οχήματος για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία. Η αποζημίωση εις όλον από τον εισαγωγέα πραγματοποιείται ακόμα και αν το όχημα έχει εν τω μεταξύ μεταπωληθεί.
Τέλος με άλλο άρθρο του νομοσχεδίου σε περίπτωση που σε υπάρχουσα άδεια κυκλοφορίας βεβαιωθεί από τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστικό οίκο πλαστός αριθμός πλαισίου, ο εισαγωγέας θα αποζημιώνει εις όλον τον ιδιοκτήτη του οχήματος στην τιμή κτήσης του οχήματος, χωρίς να αποκλείονται λοιπές αξιώσεις του ιδιοκτήτη του οχήματος για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία. Η αποζημίωση εις όλον από τον εισαγωγέα πραγματοποιείται ακόμα και αν το όχημα έχει εν τω μεταξύ μεταπωληθεί.
πηγη dikaiologitika.gr

Από xiromeropress

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *