Κυριακή, 29 Μαΐου, 2022
Αρχική ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Την Τρίτη 17 Μαϊου συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Την Τρίτη 17 Μαϊου συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Την Τρίτη 17 Μαϊου συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 17 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 επί των παρακάτω θεμάτων :

1.Γνωμοδότηση περί έκδοσης έγκρισης επέμβασης για Εκτέλεση Έργου Αξιοποίησης Υδατικού Πόρου (4γεωτρήσεις ) για την κατασκευή του έργου: Ανόρυξη 4 νέων γεωτρήσεων ΔΕ Παλαίρου και ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ. (Εισηγητής κ. Τσακάλης Κων/νος)

  1. Έγκριση κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026, του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
  2. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογ/σμού. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
  3. Συζήτηση – λήψη απόφασης κατόπιν αιτήματος του Σωματείου Ιδιοκτητών – Οδηγών Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων – ΤΑΞΙ Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Τσακάλης Κων/νος)
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)
  6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Ανάπλαση πλατείας Αγ. Νικολάου) (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ.

LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ