Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022
Αρχική ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Αστική ανάπτυξη του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου...

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Αστική ανάπτυξη του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου της Βόνιτσας».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Αστική ανάπτυξη του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου της Βόνιτσας».

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Αναξ Τεχνική Παναγιώτης Φάλαρης – Όθωνας Κλαουδάτος 
ΕΡΓΟ: Αστική ανάπτυξη του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου της Βόνιτσας προϋπολογισμού 375.604,11 €
Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάπλαση τμήματος της Οδού Ελευθερίου Βενιζέλου,(από τη διασταύρωση με την Ν. Στράτου –Φανάρια- ως την πλατεία Δημαρχείου), των κάθετων οδών Αγίου Σπυρίδωνα και Ρούμελης, της οδού Αντ. Μοναστηριώτη και της παρόδου αυτής, καθώς και της πλατείας Δημαρχείου και της περιοχής του Ηρώου.
Η διαμόρφωση στοχεύει στο να αποτρέψει τη χρήση του αυτοκινήτου και να βάλει μια τάξη στην έως τώρα άναρχη κατάσταση με τη στάθμευση κατά μήκος των αξόνων των οδών και από τις δυο πλευρές τους. Δημιουργείται ποδηλατόδρομος που θα ακολουθεί διαδρομές κατά μήκος του ιστορικού κέντρου και της παραλίας, κάνοντας τη χρήση του ποδηλάτου ακόμα πιο φιλική για τον κάτοικο. Σε όλη τη διαμόρφωση προβλέπονται φυτεύσεις που λειτουργούν με όρους διαμόρφωσης μικροκλίματος, Επιλέγονται φυλλοβόλα δέντρα της ελληνικής υπαίθρου, που θα μπορούν να καρποφορήσουν τόσο κοντά στη θάλασσα αλλά και καλλωπιστικές ανθεκτικές πόες. Προτείνονται νέα φωτιστικά σώματα και κάδοι απορριμμάτων καθώς και κέντρο ανακύκλωσης με στόχο την οικολογική διαπαιδαγώγηση και την καθαριότητα της πόλης. Ειδικά stands θα βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία της διαμόρφωσης, ορίζοντας τη στάθμευση των ποδηλάτων.
ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ
• ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΩΟΥ ΕΩΣ «ΦΑΝΑΡΙΑ»)
Μετατροπή του συγκεκριμένου τμήματος σε δρόμο ηπιότερης κυκλοφορίας. Ο δρόμος διαμορφώνεται καθ’ όλο το μήκος του με επικάλυψη κυβόλιθων χρώματος γκρι, για τη δημιουργία μιας συνέχειας μεταξύ της υπάρχουσας διαμόρφωσης στο παραλιακό μέτωπο και στην οδό Αγ. Σπυρίδωνα. Εξαίρεση αποτελούν οι σκούρου χρώματος κυβόλιθοι που θα σηματοδοτούν τις απαραίτητες διαβάσεις πεζών. Η διαμόρφωση γίνεται με τη βοήθεια στοιχείων νερού. Τα στοιχεία αυτά χωρίζουν τον δρόμο στις δυο λωρίδες κυκλοφορίας. Το νερό θα ανακυκλοφορεί με την βοήθεια μικρών αντλιών και θα υπάρχει συνεχής ροή των υδάτων κατά μήκος της διαμόρφωσης. Όπου το πλάτος και οι ανάγκες θέσεων στάθμευσης το επιτρέπουν, κατά μήκος του δρόμου θα υπάρχει διαμορφωμένος αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλατόδρομος. Όσον αφορά στις θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων, καθορίστηκαν οι απολύτως απαραίτητες.

• ΟΔΟΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 
Επί της οδού Ρούμελης ορίζονται αυστηρά από τη μία πλευρά με φιλέτα μπετόν και διαμόρφωση στο έδαφος οι θέσεις στάθμευσης των ταξί. Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης στην άλλη πλευρά. 
Οι θέσεις αυτές διαμορφώνονται με παρτέρια τα οποία με τις κατάλληλες φυτεύσεις, θα λειτουργούν με όρους διαμόρφωσης μικροκλίματος, προσπαθώντας να κάνουν πιο φιλική προς τον χρήστη την στάση. Η οδός διαμορφώνεται καθ’ όλο το μήκος της με επίστρωση κυβόλιθων.
• ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Στην οδό Αγίου Σπυρίδωνα διαμορφώνονται επίσης παρτέρια όμοια με της οδού Ρούμελης έτσι ώστε και να διευθετηθεί η άναρχη στάθμευση των οχημάτων κατά μήκος της αλλά και να παρουσιάζει ενοποιημένη όψη με τα υπόλοιπα τμήματα του ιστορικού κέντρου.
• ΟΔΟΣ ΑΝΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΥΤΗΣ
Αντικαθίσταται ο υπάρχων φυσικός κυβόλιθος με τεχνητό κυβόλιθο χρώματος γκρι. 
• ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΩΟΥ
Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής:
 Καθαιρέσεις, εκσκαφές και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής.
 Επιχώσεις με θραυστό υλικό λατομείου και άμμο λατομείου.
 Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων υδάτων με σωλήνες από PVC , φρεατίων και εσχάρων αποχέτευσης ομβρίων (και σύνδεση αυτών με τον εκάστοτε αγωγό αποχέτευσης ομβρίων).
 Κατασκευή κρασπέδων και κρασπεδόρειθρων.
 Σκυροδέτηση μικροκατασκευών με σκυρόδεμα C16/20, οπλισμένο με δομικό πλέγμα καθώς και οδοστρωσίας για την τελική επίστρωση με κυβολίθους από σκυρόδεμα.
 Επίστρωση με κυβολίθους από σκυρόδεμα επενδεδυμένους με χαλαζιακή άμμο.
 Κατάλληλες φυτεύσεις σε ειδικά παρτέρια που θα έχουν επαλειφθεί με κατάλληλο στεγανωτικό υλικό για την προστασία τους από τη διάβρωση του νερού . 
 Ανυψώσεις ή ταπεινώσεις φρεατίων αποχέτευσης ή ύδρευσης στην τελική επιφάνεια του οδοστρώματος
 Προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού (κάδοι, κέντρα ανακύκλωσης, ξύλινοι επιστήλιοι κάδοι, στάθμευση ποδηλάτων, πινακίδων ενημέρωσης).
 Πλήρης κατασκευή στοιχείων νερού και καθιστικών όπως αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και το περιγραφικό τιμολόγιο. 
 Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων. Περιλαμβάνονται: αποξήλωση υπαρχόντων ιστών και φωτιστικών με προσοχή και μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία, ανακατασκευή δικτύου φωτισμού, όπου απαιτείται, τοποθέτηση ιστών ύψους 3,50 m και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων (σε κάθε ιστό θα τοποθετηθούν δύο φωτιστικά σώματα) καθώς και επίτοιχων μονών φωτιστικών, κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

0Shares
LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ