Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου, 2022
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΡΟΥ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
ΕΡΓΟ: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΡΟΥ)»
Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες που πρόκειται να γίνουν στον Παραλιακό και στους εσώτερους, κάθετους και παράλληλους δρόμους, στην Νότια πλευρά της πόλης της Παλαίρου. 
Οι δρόμοι στην τωρινή κατάσταση είναι ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και δεν συνάδουν με το ύφος και την αρχιτεκτονική της πόλης της Παλαίρου. Ο οικισμός της Παλαίρου έχει οριοθετηθεί με το Φ.Ε.Κ. 37Δ/22-01-1982. Η παρούσα μελέτη έχει στόχο τη βιώσιμη αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της ποιότητας του τρόπου ζωής την μείωση της χρήσης των οχημάτων από τους κατοίκους της πόλης και άρα τη μείωση των ρύπων. 
Με την αντικατάσταση οδοστρώματος που ζητείται να γίνει, θα δοθεί ένα πιο φιλικό ύφος προς την αρχιτεκτονική της πόλης ενώ συνάμα θα συμβάλει στην ηπιότερη κίνηση οχημάτων επί των δρόμων το οποίο είναι το ζητούμενο εντός πόλης Παλαίρου και ιδιαίτερα στην παραλιακή περιοχή όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει έντονο το τουριστικό στοιχείο. Επίσης θα γίνει τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε διάφορα σημεία των δρόμων, όπως παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων και πληροφοριακές πινακίδες για την ενημέρωση των επισκεπτών και των τουριστών. 
Επίσης θα γίνει αντικατάσταση των υπαρχόντων στύλων μετά των φωτιστικών με νέα προηγμένης τεχνολογίας φωτιστικών (LED), πέραν της αισθητικής και για εξοικονόμηση ενέργειας. Με τις εργασίες που θα γίνουν θα αποξηλωθούν οι δρόμοι από τις υπάρχουσες στρώσεις ασφάλτου και σκυροδέματος, και θα αντικατασταθούν από κυβόλιθους. Θα διατηρηθούν τα πλάτη και τα υψομετρικά των δρόμων ώστε να μην αλλοιωθούν οι υπάρχουσες κλίσεις και να υπάρχει ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων στους αποδέκτες οι οποίοι υπήρχαν μέχρι και σήμερα. 
Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής: 
• Καθαιρέσεις, εκσκαφές και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής.
• Επιχώσεις με θραυστό υλικό κατηγορίας Ε1 – Ε4.
• Κατασκευή τοπικών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων με σωλήνες από PVC.
• Κατασκευή φρεατίων και εσχάρων αποχέτευσης ομβρίων.
• Σκυροδέτηση οδοστρωσίας με σκυρόδεμα C12/15 οπλισμένο με δομικό πλέγμα T131,για την τελική επίστρωση με κυβολίθους από σκυρόδεμα Επίστρωση με κυβολίθους από σκυρόδεμα επί άμμου
• Ανυψώσεις ή ταπεινώσεις φρεατίων αποχέτευσης ή ύδρευσης στην τελική επιφάνεια του οδοστρώματος, αποκαταστάσεις ζημιών σε παροχές ύδρευσης, αποχέτευσης και αποκατάσταση ζημιών έμπροσθεν των κατοικιών κ.τ.λ. Αντικατάσταση στύλων μετά φωτιστικών σωμάτων
• Αντικατάσταση και προθήκη νέων παγκακιών
• Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων
• Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων
Το χρώμα και το σχήμα των κυβόλιθων από σκυρόδεμα θα επιλεγούν από την επίβλεψη του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας καθώς και το σχέδιο που θα εφαρμοστεί καθώς και οι στύλοι με τα φωτιστικά σώματα για τον φωτισμό. 
Οι πιο πάνω εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέποντα Μηχανικού και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 696.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

0Shares
LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ