Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΝΕΑ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΥποθηκοφυλάκειο για την Αιτωλοακαρνανία στο Αγρίνιο

Υποθηκοφυλάκειο για την Αιτωλοακαρνανία στο Αγρίνιο

Ipothikofilakio
Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την «αναδιοργάνωση των υποθηκοφυλακείων της χώρας ».Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.
Στα πλαίσια της διαβούλευσης προτείνεται η σύσταση 41 έμμισθων υποθηκοφυλακείων. Σήμερα ο πανελλαδικός χάρτης των υποθηκοφυλακείων περιλαμβάνει 394 υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία τριών τύπων : 17 έμμισθα υποθηκοφυλακεία, 239 Ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία και 138 μη ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία.
Ειδικότερα , στην Αιτωλοακαρνανία προβλέπεται η λειτουργία ενός υποθηκοφυλακείου, με έδρα το Αγρίνιο, στο οποίο θα υπάγεται η περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, η οποία, μέχρι σήμερα εξυπηρετείται από τα υποθηκοφυλακεία Αγρινίου Α΄, Αγρινίου Β΄, Βάλτου, Αιτωλικού, Αποδοτίας, Παραχελωίτιδος, Μακρύνειας, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Αστακού (Ξηρομέρου), Προσχίου, Εχινού (Κατούνας) και Θέρμου.
Στα πλαίσια της διαβούλευσης και αναφορικά με τη «μεταφορά προσωπικού στα υποθηκοφυλακεία, δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας» προτείνεται οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και το προσωπικό των άμισθων υποθηκοφυλακείων που σήμερα υπηρετεί σε αυτά και προσελήφθη με βάση τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κατά το χρόνο της πρόσληψης διατάξεις να τοποθετηθούν, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με ταυτόχρονη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων της παρ. 6 του άρθρου 2, αντίστοιχης κατηγορίας των τυπικών προσόντων τους. Με την ίδια απόφαση το προσωπικό κατατάσσεται στους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 66 του ν. 2812/2000, και στα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με το άρθρου 4 του παρόντος.
Οι υπάλληλοι τοποθετούνται, με κριτήριο τα έτη υπηρεσίας, στο υποθηκοφυλακείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, το υποθηκοφυλακείο στο οποίο υπηρετούσαν.
Τυχόν πλεονάζον προσωπικό τοποθετείται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με ταυτόχρονη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων αντίστοιχης κατηγορίας των τυπικών προσόντων τους σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της εφετειακής περιφέρειας στην οποία ανήκε το υποθηκοφυλακείο όπου υπηρετούσε. Οι τοποθετήσεις διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 21 του ν. 2812/2000.
Η αναδιοργάνωση θεωρείται αναγκαία καθώς το πρόβλημα στη βιωσιμότητα των υποθηκοφυλακείων ήταν μεγάλο, απόρροια κυρίως της οικονομικής κρίσης. Στην Αιτωλοακαρνανία η εικόνα είναι ζοφερή για τα Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία εξαιτίας της έλλειψης υποθηκοφυλάκων και υπαλλήλων. Ο αριθμός των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων άλλωστε εμφανίζεται μειωμένος λόγω των αποχωρήσεων-συνταξιοδοτήσεων και το πάγωμα των διαγωνισμών από το 2011, κυρίως λόγου της διαδικασίας μετάβασης στο Κτηματολόγιο.
http://www.agrinionews.gr