Αρχίζει από τις 11 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού» για την εγκατάσταση πάνω από 8.000 φορτιστών ηλεκτροκίνησης σε όλη την Ελλάδα.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα είναι η 11/05/2023, ενώ η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2025.

Αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων στην απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Σκοπός της δράσης «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ», είναι η εγκατάσταση περισσότερων από 8000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο (300000 kW ως αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς των σημείων αυτών) σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων αστικών, περιαστικών περιοχών καθώς και άλλων σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων, εντός λιμένων, αερολιμένων, κ.λπ.

Οι αιτήσεις από τις 11 Μαΐου θα υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα https://fortizopantou.gov.gr, στο οποίο δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για κάθε πληροφορία σχετικά με τη δράση.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις,
Συνεταιρισμοί,
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές
τους, εφόσον:
– δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
– δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
– δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων..aftodioikisi.gr/

Από xiromeropress