Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΝΕΑ179 εκατ ευρώ στα "πόδια" των ευρωπαίων αγροτών για το 2018,δείτε αναλυτικά!

179 εκατ ευρώ στα "πόδια" των ευρωπαίων αγροτών για το 2018,δείτε αναλυτικά!


Προϋπολογισμό ύψους 179 εκατ. ευρώ το 2018 θα έχουν στη διάθεσή τους οι ευρωπαίοι αγρότες για την προώθηση των προϊόντων τους, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την αναζήτηση νέων αγορών. Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε στις 15 Νοεμβρίου από την Eευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα 2018 τα προγράμματα προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα επικεντρωθούν πρωτίστως στις αγορές με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξης, και ιδιαίτερα στις χώρες εκτός της Ένωσης.
Τα κονδύλια που συμπεριλήφθηκαν περιλαμβάνουν 26,25 εκατ. ευρώ σε προγράμματα για την Ασία, 22,5 εκατ. ευρώ για τη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική και άλλα 26,25 εκατ. ευρώ για άλλες γεωγραφικές περιοχές.
Επιπλέον, μέρος της χρηματοδότησης θα δοθεί σε εκστρατείες προώθησης της υγιεινής διατροφής και της αύξησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών εντός της ΕΕ, ως μέτρο που θα αμβλύνει τα προβλήματα που δημιούργησε στον τομέα των φρούτων και των λαχανικών το ρωσικό εμπάργκο.
Το πρόγραμμα εργασίας για το 2018, που εγκρίθηκε στις 15 Νοεμβρίου , όπως και τα προηγούμενα έτη θα αντλήσει τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στα προγράμματα προώθησης θα φτάσει τα 179 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, για το 2017 το ποσό ανήλθε στα 142 εκατ. ευρώ. Τα προγράμματα θα είναι συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.
Σε γενικές γραμμές τα προγράμματα προβολής της ερχόμενης χρονιάς θα ακολουθήσουν τη γραμμή που υπήρχε μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση του αριθμού των μεμονωμένων εκστρατειών που απευθύνονται σε χώρες εκτός ΕΕ με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της ίδιας της Ένωσης, η βαρύτητα θα δοθεί σε προγράμματα που θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα διάφορα συστήματα και σήματα ποιότητας της ΕΕ (βιολογικής παραγωγής, Προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ),κλπ).
Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις εκστρατείες προώθησης θα δημοσιευθούν τον Ιανουάριο του 2018. Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή σε ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι οργανώσεις παραγωγών και οι ομάδες γεωργικών ειδών διατροφής.
Τα αποκαλούμενα «απλά» προγράμματα μπορούν να υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς από την ίδια χώρα της ΕΕ., ενώ τα «πολλαπλά» προγράμματα προέρχονται από τουλάχιστον δύο εθνικές οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2018, συμπεριλαμβανομένων προτεραιοτήτων και κονδυλίων του προϋπολογισμού
ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
%
€m
Εστιασμένα στην Ε.Ε.
20%
20
ΘΕΜΑ 1. Προγράμματα σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ
55%
11
ΘΕΜΑ 2. Προγράμματα που υπογραμμίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωργικών μεθόδων και των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ
35%
7
ΘΕΜΑ 3. Προγράμματα σχετικά με το πρόβειο και αίγειο κρέας
10%
2
Εστίαση σε χώρες εκτός Ε.Ε.
75%
75
ΘΕΜΑ 4. Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Νοτιοανατολική Ασία, Νότια Ασία
35%
26.25
ΘΕΜΑ 5. Καναδάς, ΗΠΑ, Μεξικό, Κολούμπια
30%
22.5
ΘΕΜΑ 6. Άλλες γεωγραφικές περιοχές
35%
26.25
Διαταραχές της αγοράς / πρόσθετη πρόσκληση υποβολής προτάσεων
5%
5
Συνολικά απλά προγράμματα
100%
100
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
%
€m
ΘΕΜΑ Α. Προγράμματα σχετικά με το κρέας αιγοπροβάτων στην εσωτερική αγορά
5%
4
ΘΕΜΑ Β. Προγράμματα αύξησης κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά στο πλαίσιο ορθών διατροφικών πρακτικών
10%
8
ΘΕΜΑΤΑ Γ. Προγράμματα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωργικών μεθόδων και των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ ή τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ στην εσωτερική αγορά
38%
30
ΘΕΜΑ Δ. Προγράμματα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωργικών μεθόδων και των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ ή τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ σε τρίτες χώρες
41%
32.1
Διαταραχές της αγοράς / πρόσθετη πρόσκληση υποβολής προτάσεων
6%
5
Σύνολο πολλαπλών προγραμμάτων
100
79
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
179.1
Πρωτοβουλίες της Επιτροπής (επιχειρηματικές επισκέψεις, εκστρατείες, εκθέσεις κ.λπ.)
9.5
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
188.6
paseges.gr