Βγήκε η ενδέκατη (ΙΑ ́) τακτική επιχορήγηση έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, στους Δήμους της χώρας.

Τα ποσά προέρχονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

 

Το συνολικό ποσό που κατανέμεται είναι 115.000.000,00€.

Στους δήμους της Αιτωλοακαρνανίας, κατανέμονται τα εξής ποσά:

Από xiromeropress