Μια σπουδαία πρωτιά για την χώρα μας:Στις 3 πρώτες θέσεις παγκοσμίως η Ελλάδα για τις ακτές της !

Tο Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», το πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα ποιότητας για ακτές, μαρίνες και σκάφη αειφόρου τουρισμού, συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια εφαρμογής στον κόσμο και στην [...]