Ένας (1) αγροτικός Ιατρός στο Κ.Υ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ, δύο (2) στη ΒΟΝΙΤΣΑ, ένας (1) στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα!

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, τα προσωρινά αποτελέσματα για την τοποθέτηση αγροτικών ιατρών. Σύμφωνα με…

Read More