έχει μνήμες από την έναρξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας