Αχελώος S.O.S.! Αντλησιοταμιεύσεις & πλωτά φωτοβολταϊκά ”μαμούθ” σε δημόσια διαβούλευση έως τον Μάιο του 2024 (φωτο)

Δημοσιεύθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων…

Read More