Βυρσοδέψες ή ταμπάκηδες ποιοί ήταν οι τεχνίτες που κατεργάζονταν τα δέρματα για δεκαετίες;

Βυρσοδέψες ή ταμπάκηδες ονομάζονταν οι τεχνίτες που αναλάμβαναν την κατεργασία δερμάτων στα βυρσοδεψεία. Οι εγκαταστάσεις…

Read More