Ο ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΡΑΣΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 2.000 ΕΤΩΝ

Στην πλατεία του χωριού Κράσι Μαλίων βρίσκονται τρεις αιωνόβιοι πλάτανοι. Οι πλάτανοι αυτοί αποτελούν τα στολίδια του χωριού. Σημαντικότερος είναι ο πλάτανος που βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας, ο γερο – Πλάτανος όπως τον λένε, που θεωρείται ο παλαιότερος και μεγαλοπρεπέστερος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ