Μηχανή του χρόνου:Καπνοφυτεία με βόδια και μπασκια!

Η καπνοφύτευση ήταν μία από εκείνες τις αγροτικές εργασίες που τα μέσα της εποχής που διέθεταν οι γεωργοί, τους υποχρέωναν να συνεργάζονται μεταξύ τους συνεχίζοντας την παράδοση που έφεραν από τις πατρίδες τους ως πρόσφυγες. “Δανεικαριά” για τους Θρακιώτες, “Αργατιά” για τους Πό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ