Η “απαγωγή” της Κυβέλης η αληθινή ιστορία της ηθοποιού που εγκατέλειψε σύζυγο και παιδιά για χάρη του εραστή της

"Δεν είνε η πρώτη φορά καθ' ην μία καλλιτέχνις απήχθη. Αλλ' η χθεσινή απαγωγή θα συνταράξη όλην την Ελλάδα και όλην την Ανατολήν, διότι η απαχθείσα καλλιτέχνις Κυβέλη Αδριανού Μυράτ ήτο το συμπαθές τέκνον της ελληνικής σκηνής". Έτσι ξεκινούσε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Αθήναι σ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ