Το δημοτικό μας τραγούδι «Μηλίτσα» όπως τραγουδιέται στο Βάλτο Αιτωλοακαρνανίας!

Ένα από τα πλέον διαδεδομένα παραδοσιακά τραγούδια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κάθε τόπος έχει δημιουργήσει τη δική του παραλλαγή. Αλλού μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Παραλογή», αλλού ως τραγούδι «της [...]

To παραδοσιακό τραγούδι «Μηλίτσα» για το Βάλτο Αιτωλοακαρνανίας!

Ένα από τα πλέον διαδεδομένα παραδοσιακά τραγούδια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κάθε τόπος έχει δημιουργήσει τη δική του παραλλαγή. Αλλού μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Παραλογή», αλλού ως τραγούδι «της [...]