Μου παρήγγειλε τ’ αηδόνι – Το παραδοσιακό τραγούδι της Πελοποννήσου!

Παραδοσιακό τραγούδι και καλαματιανός χορός (συρτός), ο οποίος χορεύεται σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα και ιδιαιτέρως στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ίσως [...]