Ο Παπά-Γιώργης “Ντελή-παπάς”που εκτέλεσε ο Αλη πασάς,το όνομα του έγινε θρύλος και αθάνατο δημοτικό τραγούδι!

Ένας περίφημος κλεφταρματωλός ήταν ο Παπά-Γιώργης "Ντελή-παπάς" . (σε άλλες παραλλαγές κάποιος παπα- Θύμιος ή παπα- Γιωργάκης ή γιος του παπα-Γιώργη κ.ο.κ). Η σύγχυση, βέβαια, με τον παπα-Θύμιο έγινε, επειδή ο διάσημος ιερέας και αρματολός Θύμιος Βλαχάβας ήταν σύγχρονος του παπά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

“Ντελή-παπάς” ποιός ήταν ο περίφημος κλεφταρματωλός Παπά-Γιώργης που λέει το διάσημο ηπειρώτικο ταργούδι!

Ένας περίφημος κλεφταρματωλός ήταν ο Παπά-Γιώργης "Ντελή-παπάς" . (σε άλλες παραλλαγές κάποιος παπα- Θύμιος ή παπα- Γιωργάκης ή γιος του παπα-Γιώργη κ.ο.κ). Η σύγχυση, βέβαια, με τον παπα-Θύμιο έγινε, επειδή ο διάσημος ιερέας και αρματολός Θύμιος Βλαχάβας ήταν σύγχρονος του παπά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ