Τέλος οι εταιρείες στην φύλαξη των νοσοκομείων Μεσολογγίου & Αγρινίου