την αίσθηση της απόρριψης και γελοιοποίησης για την εικόνα τους.