Στο ΣτΕ η υπόθεση των μονάδων από βιορευστά στις Φυτείες.

0
58

Στο ΣτΕ η υπόθεση των μονάδων από βιορευστά στις Φυτείες.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου ΕΔΩ αποφάσισε τον ορισμό Συμβολαιογράφου για την σύνταξη ειδικού δικαστικού πληρεξουσίου, σε εκτέλεση της υπ΄ αρ. 64/25-6-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου, για υποβολή αιτήσεων ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την υπόθεση των 3 μονάδων από βιορευστά που σχεδιάζονται να εγκατασταθούν στις Φυτείες.

 Αριθμός Απόφασης 199/ 2021, Αρ. Πρωτ 7404/6-9-2021