ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΟΣΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΑΣ,ΔΕΙΤΕ ΧΑΡΤΗ!

0
139


Μια νέα πύλη ενημέρωσης για το που βρίσκονται εγκατεστημένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχει δημιουργήσει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων (ΕΕΤΤ) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις αδειοδοτημένες και μή, κεραίες.

Η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις κατασκευές κεραιών που είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ. Στόχος όπως υποστηρίζει η ΕΕΤΤ, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αδειοδότησης κατασκευών κεραιών και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες.

To keraies.eett.gr αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΤ και λειτουργεί πιλοτικά.

Από την Ενημερωτική Πύλη μπορείτε να ενημερωθείτε εάν οι κατασκευές κεραιών που σας ενδιαφέρουν είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ αλλά και να δείτε σε χάρτη αν κάποια κεραία κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται κοντά στον χωρο εργασίας σας ή κατοικίας σας.

Ειδικότερα, από την κεντρική σελίδα της Ενημερωτικής Πύλης ή την ενότητα «Αναζήτηση» μπορείτε να επιλέξετε δύο τρόπους αναζήτησης κατασκευών κεραιών:

Σε συγκεκριμένο Δήμο, διεύθυνση ή αριθμό θέσης.
Σε μια γεωγραφική περιοχή μέσω χάρτη. Η συγκεκριμένη αναζήτηση προτείνεται κυρίως στις περιπτώσεις που είτε ενδιαφέρεστε για τις κατασκευές που υπάρχουν σε μια ευρύτερη περιοχή, είτε δεν γνωρίζετε την ακριβή διεύθυνση μιας κατασκευής.

Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια βάσει των οποίων πραγματοποιούνται τα δύο είδη αναζήτησης διαφοροποιούνται ως προς τα εξής:

Η «Αναζήτηση βάσει Δήμου/διεύθυνσης/αριθμού θέσης» βασίζεται στα στοιχεία διεύθυνσης και Δήμου, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από την εταιρία που είναι κάτοχος της κατασκευής κεραίας.
Η «Αναζήτηση σε περιοχή μέσω χάρτη» βασίζεται στις συντεταγμένες της θέσης, όπως αυτές έχουν δηλωθεί από την εταιρία.

Για την αναζήτηση, εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας και τα αποτελέσματα προβάλλονται υπό μορφή συγκεντρωτικού πίνακα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής. Προηγουμένως μπορείτε να συμβουλευτείτε τις Οδηγίες αναζήτησης.

Σε περίπτωση που δεν προκύψουν αποτελέσματα, διερευνήστε στην ενότητα «Κατασκευές κεραιών που εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται άδεια ή δήλωση», εάν η συγκεκριμένη κατασκευή εξαιρείται αδειοδότησης..

Μέσω της Ενημερωτικής Πύλης μπορείτε να ενημερωθείτε:

Για το αδειοδοτικό καθεστώς μιας συγκεκριμένης κεραίας ή των κεραιών στα όρια ενός Δήμου, και κυρίως για:
Την άδεια/το πιστοποιητικό πληρότητας που έχει χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ ή παλαιότερα από το τότε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ), όπου αναφέρονται και οι σχετικές εγκρίσεις των συναρμόδιων φορέων.
Την εταιρία που είναι κάτοχος της κατασκευής.
Το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου χορηγήθηκε η άδεια ή υποβλήθηκε δήλωση εγκατάστασης.

Για γενικότερα θέματα όπως:
Τις κατηγορίες κεραιών για τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας και εκείνες που, ενώ εξαιρούνται αδειοδότησης, πρέπει να δηλωθούν στην ΕΕΤΤ.
Τις κατασκευές κεραιών που υπάρχουν σε μια γεωγραφική περιοχή.
Τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης, για τις κατασκευές κεραιών που είναι καταχωρημένες στην Ενημερωτική Πύλη, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης διαθέσιμων μετρήσεων της ΕΕΑΕ, μέσω σχετικού συνδέσμου στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής κεραίας.

ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Στην Ενημερωτική Πύλη δεν περιλαμβάνονται:

Oι κατασκευές κεραιών για την εγκατάσταση των οποίων δεν απαιτείται άδεια ή υποβολή δήλωσης εγκατάστασης στην ΕΕΤΤ, όπως οι κατασκευές κεραιών λήψης σήματος τηλεοπτικών εκπομπών, ραδιοερασιτεχνών και ειδικών ραδιοδικτύων (υπό προϋποθέσεις), καθώς και εκείνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Σωμάτων Ασφαλείας, υπουργείων. Κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει διαπιστωθεί παράνομη εγκατάσταση, μετά από καταγγελίες ή αυτεπάγγελτους ελέγχους της ΕΕΤΤ.

Ποιές όμως είναι οι «νομίμως λειτουργούσες» κεραίες;

Πρόκειται για τις κατασκευές κεραιών, που ήταν εγκατεστημένες στις 7 Μαρτίου 2012 χωρίς τις απαραίτητες άδειες, αλλά πληρούσαν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ν.4053/2012):

Είχε υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας στην ΕΕΤΤ και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στον αρμόδιο φορέα.
Είχε χορηγηθεί ένα μήνα πριν θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Οι συγκεκριμένες κατασκευές θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες μέχρι την έκδοση άδειας ή την απόρριψη της αίτησης από την ΕΕΤΤ (με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων).

Η αδειοδότηση των συγκεκριμένων κατασκευών γίνεται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου. Μετά τη χορήγηση της άδειας από την ΕΕΤΤ, η εταιρία πρέπει να λάβει από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία έγκριση δομικών κατασκευών.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης κεραιοσυστημάτων προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ακολουθείται η διαδικασία αδειοδότησης που ισχύει σήμερα (Ν.4070/2012). Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να μην τροποποιείται ο ιστός και το συνολικό ύψος της κατασκευής και να έχει εκδοθεί θετική γνωμάτευση από την ΕΕΑΕ.

Εάν διαπιστώσετε ότι μια κεραία δεν είναι αδειοδοτημένη από την ΕΕΤΤ,και σε περίπτωση που από την αναζήτηση στην Ενημερωτική Πύλη δεν προκύψουν αποτελέσματα και η κατασκευή κεραίας δεν ανήκει στην κατηγορία «Κατασκευές κεραιών που εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται άδεια ή δήλωση», μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην ΕΕΤΤ, μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» . Στη συνέχεια, η ΕΕΤΤ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της καταγγελίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here